پنج‌شنبه 09 سپتامبر 10 | 12:05

گسترش فرهنگ لوازم التحرير فانتزی

ترويج رو به افزايش فرهنگ! فانتزی شدن نوشت افزار و كيف و كفش و … آن هم از دوران كودكي، بعد سنين بالاتر در امور آموزندگي دانش نزد برخي به صورت يك اصل پيش از درس و مدرسه شده است.


ترويج رو به افزايش فرهنگ! فانتزي شدن نوشت افزار و كيف و كفش و… آن هم از دوران كودكي، بعد سنين بالاتر در امور آموزندگي دانش نزد برخي به صورت يك اصل پيش از درس و مدرسه شده است. آن كه برخوردار از وسايل تجملي است باز چشمش دنبال مد تازه است اما آن كه سادگي وسايل را انتخاب مي كند و اعتمادبه نفس دارد به نظر مي رسد آسوده تر است ولي…

به هر حال مسئله تهيه و هزينه لوازم التحرير فانتزي با نرخ هاي رها شده هم تأثير روحي و اقتصادي در بين قشرهايي از جامعه مي گذارد. بنابراين واقعيت ها، فرهنگ سازي از كودكي، شناخت مباحث معنوي و بودجه خانوادگي به يك برنامه ريزي از نهاد خانواده و مراكز آموزشي نياز دارد.

وضعيت توليد نوشت افزار
در گفت وگو با «جليل غفاري رهبر» رئيس اتحاديه صحاف تهران، پرسشم از وي پيرامون وضعيت توليد نوشت افزار تحصيلي، علل افزوني محصولات فانتزي و مسئله تأثيرگذاري برآمده از چشم و هم چشمي يا محروميت محصلي از نداشتن دفتر پرزرق و برق، كيف يا كوله پشتي و… كه همشاگردي اش از آن برخوردار است، مي باشد. او نخست درباره چگونگي كم و كيف دفتر، بر اين باور است كه توليد دفتر در چند سال گذشته به دليل كم شدن اعمال دولتي در اين زمينه، خيلي خوب بوده است و حالا رقابت بين توليدكنندگان به اندازه كافي و در جهت حداقل قيمت دفتر، به وجود آمده و كيفيت و نوع كالا هم متنوع است.

فروش بيشتر و رقابت، دليل نوآوري
وي سبب چندين گونگي محصولات تحصيلي را چنين توضيح مي دهد: «نخست اين كه توليدكننده دنبال فروش كالايش است. براي آن كه فروش مناسب و بيشتر داشته باشد ايده هاي جديد طراحي و اجرا مي كند. دليل ديگر وجود رقابت ميان توليدكنندگان است. لازمه اين، جنس مرغوب، نوع ارايه و در نهايت فروش بيشتر در بازار مصرف است. براساس همين علل نوع توليدات امسال با پارسال فرق مي كند. توليدكننده اگر ببيند محصولش فروش ندارد، سال ديگر توليد نخواهد كرد.»

ادامه صحبت وي، اين است: «به هر حال امروزه روز با تكنولوژي مواجه هستيم كه در ساختارهاي بسياري از وسايل مورد استفاده عمومي نيز جا بازكرده است.» وي در اين خصوص توضيح مي دهد: «اساساً توليد دفاتر فانتزي حدود 8سال است كه وارد بازار عرضه و تقاضا گرديده است. طي آن سال ها 6-5 نفر دفاتر فانتزي توليد مي كردند. الان شايد به 200نفر افزايش يافته اند. به هر صورت، اين تنوع و كارهاي فانتزي هزينه محصول را بالا مي برد در حالي كه بدون اين نوآوري ها نرخ خريد دفاتر ساده به نفع مردم مصرف كننده بوده و است.» مي گويم: حالا توليد انواع دفاتر با القاب متفاوت در قالب فانتزي و نرخ هاي فرادست بسياري از خانواده ها به ويژه چند فرزندي محصل، در اصل و اساس كاربردي هيچ تفاوتي با دفتر و كلا لوازم ديگر تحصيلي ندارند.
760 تومان بابت فانتزي بودن يك دفتر!

«غفاري رهبر» از پشت ميز كارش بلند مي شود و از روي ميز بزرگ وسط اتاق يك دفتر مي آورد. مي گويد: «دفتر تك سيمي يك نرخ دارد. اين دفتر فنردوبل است…» مي پرسم چند برگ و قيمتش چند است، مي گويد: «100برگ، كاغذ 60گرمي، فنردوبل قيمتش براي عرضه در نمايشگاه 1250 تومان است.» سؤال مي كنم: همين دفتر اگر بدون فنردوبل باشد قيمتش چند خواهد بود؟ او مي گويد: «490تومان خواهد بود.!»… مي گويم: تفاوت 760تومان مي شود! اين مبلغ تفاوت تحميل به اقتصاد و خانواده مصرف كننده مي شود. او تأييد مي كند. بعد از روي چند برگ فهرست نرخ تك فروش دفترها در نمايشگاه كه مصوبه بازرگاني است مي خواند از جمله: دفتر 40برگ معمولي 230 تومان، عمده فروشي در بازار 190تومان، 60برگ معمولي 330 تومان، عمده فروشي زير 290تومان و…»

آشنا كردن بچه ها به صرفه جويي
آن خانم شهروند كه براي خريد وسايل فانتزي همراه دختر دانش آموز مقطع ابتدايي به مغازه اي در بازار مراجعه كرده است، مي گويد: «خودم در كلاس پنجم ابتدايي دفتر 100برگ 100توماني مي خريدم و تكاليف درسي را در آن يادداشت مي كردم. «مصطفايي» ادامه مي دهد: «معتقدم بايد بچه ها با هزينه ها و وضع اقتصادي خانواده شان آشنا شوند. صرفه جويي را بدانند چون براي آينده آنها مؤثر است و بايد متقاعدشان كرد كه مثلا مشق نوشتن در دفتر 100برگ جلد فانتزي با 100برگ جلد ساده معمولي هيچ تفاوت نمي كند اما از تفاوت زياد قيمت دفتر فانتزي مي تواند وسيله مورد نياز ديگر خود را بخرد. او با خنده مي گويد: «با هزينه هاي مختلف تحصيلي اين زمانه درس خواندن صرف ندارد!»

خودتان كه محصل بوديد چه نوع دفتر و لوازم ديگر مدرسه مي خريديد؟ اين پرسش از خانمي است كه تعدادي از انواع دفتر فانتزي براي سه فرزندش جمعاً به مبلغ 28هزار تومان خريداري مي كند. پاسخ «تهراني» اين است: «دوره ما يك دو نوع دفتر معروف ساده بود كه براي تكاليف درسي مي خريدم. بچه هاي آن زمان اصرار نمي كردند كه فلان نوع دفتر و كيف و خودكار داشته باشند. الان تهيه لوازم مدرسه اي هم نوعي طبقاتي شده چون لوكس شده است، كلاً تأثير نرخ هاي بالاي هر نوع كالا روي توان مالي مردم، وحشتناك شده است.» مي پرسم نظرتان درباره قيمت همين دفترهاي فانتزي كه خريديد، چيست؟ مي گويد: «قيمت ها مناسب است. پيشتر از يك مغازه در خياباني در بالاي شهر دو تا دفتر 100برگ خريدم پنجهزار و خرده اي تومان. اينجا قيمت يك دفتر مشابه همان كه از مغازه خريده بودم، هزار و پانصدتومان است.»

– تفاوت قيمت هر دفتر بيش از يكهزار تومان مي شود!
از سنين نوجواني ضمن اشتغال، درس مي خوانده است. حالا از او در مقام رئيس اتحاديه صنف نوشت افزار و لوازم مهندسي، مي پرسم: شما زمان تحصيلتان از چه نوع لوازم درسي استفاده مي كرديد؟
«عباس هدايتيان» مي گويد: «من در مقطع ابتدايي از دفتر كاهي خط دار و بي خط و مداد و پاك كن معمولي استفاده مي كردم.»
مي گويم: حالا فرزندان تان از چه نوع افزار تحريري و تحصيلي استفاده مي كنند؟ مي گويد: «الان هم فرزندانم از دفاتر كاهي براي يادداشت و كاغذ كلاسور استفاده مي كنند. دليل اين نوع استفاده از نوشت افزار اين است كه بچه ها ضمن درس و انتخاب مدارس، با آموزش درست و تفهيم كسب دانش، مقيد به داشتن لوازم لوكس نبوده اند. چنان كه يك فرزندم در سال چهارم دانشگاه، هنوز از نوع لوازم التحرير ابتدايي استفاده مي كند.»

«ميراحمدي» فروشنده انواع خودكار فانتزي و تبليغاتي تجاري، در ادامه صحبت هاي پيش خود، مسأله چشم هم چشمي و رقابت بين دانش آموزان مصرف كننده خودكار را نيز مطرح مي كند كه به زعم او اصل موضوع كه دانش پروري است به تجمل گرايي وسايل دانش آموزي بدل مي شود و دانش آموز امروزي دنبال اين است كه مدل جديد جامدادي و يا مداد پاك كن چه شكلي است.
او در ادامه، با اين جمله: «جديد بودن و نو خواستن وسيله كار تا حدي خوب است اما نه اين قدر كنجكاوي، صرف وقت و ظاهرپسندي»، به موضوع با اهميت تأثيرپذيري و همچشمي نسبت به ديگران اشاره مي كند و مي گويد: «بچه دانش آموزم از مدرسه مي آيد و به من مي گويد: همكلاسي ام مداد پاك كن با طرح و رنگ جديد نشانم داد و گفت تازه از مغازه اي خريده است.» اين پدر فروشنده كه انواع مداد پاك كن هم به اشكال مختلف در فروشگاهش دارد و روي ميز جلوي مغازه نشانم مي دهد، با تبسمي مي گويد: «جالب اين است خودم مداد پاك كن هاي فانتزي چيني و… دارم اما فرزندم نوع جديد، از نوع مداد پاك كن همشاگردي اش تعريف مي كند كه يعني آن نوع را داشته باشد.» ته حرف وي: «مداد پاك كن هاي فانتزي خوشرنگ و طرحند ولي اثر مداد روي دفتر را خوب پاك نمي كنند.» مي گويم: كاغذ را سياه مي كنند، يعني خود اين پاك كن هاي فانتزي نياز به «پاك كن» دارد… مي خندد.

تأثير رواني و اقتصادي نوشت افزار تجملي
نظر رئيس اتحاديه صحاف تهران، راجع به تأثير رواني برخي از دانش آموزان كه از وسايل متعارف و معمول تحصيلي استفاده مي كنند در برابر عده اي كه با نوشت افزار و كوله پشتي و يا كيف فانتزي گران بها به مدرسه مي روند را مي پرسم. او مي گويد: «تفاوت هاي ظاهري وسايل درسي و تسهيلاتي به عنوان يك مشكل در محيط هاي آموزشي نيز مي تواند تأثير رواني براي بچه هاي ديگر داشته باشد. از طرف ديگر، ادامه روند تأمين لوازم غيرمتعادل و فانتزي تحصيلي اثر قابل توجه در اقتصاد خانواده خواهد داشت درعين حال هستند خانواده هايي كه سعي مي كنند براي اين كه فرضاً بهانه اي براي ضعف درسي و آموزشي فرزندشان در ميان نباشد، خواست بچه در داشتن نوشت افزار و كيف غيرمعمول را برآورده كنند.»

او در ارتباط با همين مباحث- تلويحاً پيشنهاد- مي كند كه در برخي مدارس، بيشتر غيردولتي، دانش آموزان اجازه استفاده از كيف و دفاتر فانتزي در محيط مدرسه نداشته باشند. او ادامه مي دهد: «بايد در مراكز تحصيلي فرهنگ سازي كنيم كه بچه ها در امور ظاهري، راهنمايي و متقاعد و در مباحث معنوي تقويت شوند.» به اعتقاد «غفاري رهبر» برخي از بچه ها به دليل برخورداري از مباحث معنوي و تربيت درست، به اصطلاح چشم و دل شان دنبال ظواهر و يا رقابت با همشاگردي ها نيست اما جامعه در تقويت و ضعف روحيه آنان مي تواند نقش داشته باشد.»

 1. سیاسی » انتخاب نوع لوازم التحریر،فرهنگ استحکام وثبات شخصیت یا لوس گری فرزند واسراف... - همبلاگی
  11 سپتامبر 2010

  […] فرزند واسراف… گشت و گذاری در بازار لوازم التحریری گسترش فرهنگ لوازم التحریر فانتزی پنجشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۸۹  حسن […]

 2. فرزانه
  6 آگوست 2012

  الان پدر و مادرا براي تشويق بچه هاشون به درس هم كه شده سعي مي كنند بهترين لوازم رو در اختيار فرزندان قرار بدن و به نظر من اين تا يه حدي خوبه. اما اين رو هم بايد در نظر داشته باشيم كه اگر فرزند به درس علاقه داشته باشه دفتر و لوازم برايش مهم نيست . پدر بزرگم مي گفت ما اون وقت ها مشقامون رو روي حلب با زغال مي نوشتيم و براي پاك كردن اون به جاي پاك كن مي رفتيم لب جو و انجا حلب رو مي شستيم .

 3. مهديه
  31 آگوست 2012

  من خودم دانش آموزم ولي اصلا از دفتر هايي كه شيك نباشن نمي خرم چون اونوقت دوستام منو مسخره ميكنن

  • مبینا
   6 سپتامبر 2014

   منظورت این که دفترهای ایرانی شیک نیستن

 4. فرناز
  25 آوریل 2013

  من دهه شصتی هستم یادش بخیر با دیدن عکس اون دفتر 40 برگ کلی خاطره یادم اومد.متاسفانه این فانتزی شدن لوازم التحریر خیلی وقته اتفاق افتلده سال 74 زمانی که دوم راهنمایی بودم بچه ها زیاد با این دفترها پز می دادن منم از پدرم خواستم که چند تا از این دفترها برام بخره بعضی از همکلاسی هام هم می گفتن وقتی دفترت خوشگل باشه بیشتر دلت می خواد درس بخونی ولی خوب تجربه و زمان نشون دادکه هیچ ربطی بین این دو موضوع وجود نداره

 5. مارال
  26 آگوست 2013

  مهدیه جان من هم دانش آموزم درس خواندن به شیک بودن جلد دفتر ربطی نداره مگه مطالب درسی رو رو جلد دفتر نوشتن در ضمن تو نباید به حرف این و اون گوش بدی.من سوم راهنمایی هستم و معدلم تا به حال کم تر از بیست نشده.

 6. مبینا
  6 سپتامبر 2014

  من کلاس هفتمم
  3 تا دفتر شکرستانی خریدم
  دوستام از دستم میگرفتن نگاشون میکردن
  فقط یکی از 27 نفر مسخرم کرد که جوابشو دادم
  بدبخت دیگه هیچی نگفت

  • تودو
   4 مارس 2015

   سلام من اسمم سیماس.کلاس5 هستم.کلاس ما یک نفرم چاپ ایرانی نداره چه برسه به دفترایرانی.فقط تعدادکمی دفترایرانی دارن. املام بیسته بیسته ماشاالله.این روزا این امریکا یه فیلم دفترایی اورده که دوس دااره مغزمارو منحرف کنه. توکلاس چندمی. ببخشی این و میگم نکنه ایرانی نیستی.ازدرس متنفرم. میدونم که ازمن بدت میاد. یعنی مزاحم توهم.باشه بهت ثابت میکنم که ایران چه قدرخوبه. پس خودموبه اب واتیش میزنم برای کشور عزیزم ایراننننننننننننننننننننن.

 7. نسترن
  15 سپتامبر 2014

  من همیشه وقتی دفتر هایم را مرتب و زیبا می بیسنم باعلاقهی خاستی درس هایم را می نویسم وتاحالا یک دفتر ایرانی نداشتم چون واقا مسخرس وتازه این طرح های غمگین ادم را کلافه ممیکد و سیمی بون وسایل به مذتب بودن ان ها کمک می کند ایران هم که دفتر سیمی نمیزند بس ایران نباید از ما توقع داشته باشد

 8. فاط
  24 آگوست 2015

  خوب خوشکلن اخه……خییییلی تودل برو هستن..من خودم دانش اموزم…

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.