چهارشنبه 15 می 13 | 09:55

عکس: درگیری در سخنرانی روحانی

باز هم تاریخ تکرار می شود و این بار حسن روحانی در جلسه پرسش و پاسخ خود با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف که روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ برگزار گردید. در برابر بعضی از سوالات و انتقادات این جلسه تحمل خود را از دست می دهد و با عصبانیت تمام بر سر مجری برنامه فریاد اعتراض سر می دهد تا چهره واقعی خود را بنحو احسن آشکار کند.


:‌درگیری لفظی حسن روحانی و عضو ستادش با دانشجویان در دانشگاه شریف!

:‌درگیری لفظی حسن روحانی و عضو ستادش با دانشجویان در دانشگاه شریف!

:‌درگیری لفظی حسن روحانی و عضو ستادش با دانشجویان در دانشگاه شریف!

:‌درگیری لفظی حسن روحانی و عضو ستادش با دانشجویان در دانشگاه شریف!

درگیری

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: