سه‌شنبه 21 می 13 | 12:04

دسته گل به یاد ماندنی مشایی در لندن

با هدایت اسفندیار رحیم مشایی و لابیگری جک استروا در لندن نمایشگاهی در موزه شاه عباس و ایران جدید برگزار گردید که در آن نقش انگلیسی ها را در شکل گیری ایران جدید را به نمایش گذاشته اند.


در سال 1386 در یک اقدام ضدملی با هدایت اسفندیار رحیم مشایی و لابیگری جک استراو، وزیر سابق امور خارجه بریتانیا، موزه بریتیش میوزیوم تصمیم گرفت که نمایشگاهی در این موزه با عبارت “شاه عباس و سازنده ایران جدید”  ایجاد کند.

mashi

موزه شاه عباس و ایران جدید به گونه ای طراحی شده بود که نقش انگلیسی ها را در شکل گیری ایران جدید نشان دهد و ادعا کند که در حقیقت مذهب شیعه به پادشاهان انگلیس برای یکپارچگی ایران مدیون است و به بازدیدکننده القا می کرد که اگر انگلیس به شاه اسماعیل و شاه عباس و سایر شاهان صفویه کمک نمی کرد ایران نمی توانست با عثمانی ها و ازبک ها مقابله کند و چیزی از ایران امروزی باقی نمی ماند.

در همان سال بسیاری از کارشناسان تاریخ و فرهنگ ایران، این سوال را مطرح کرده بودند که قصد انگلیس خبیث از برگزاری این نمایشگاه چه می تواند باشد و آنها که همیشه خوی استعمارگری را حفظ می کنند این بار به دنبال چه هستند؟ نزدیک کردن خود به ایران یا دنبال کردن یک هدف استعماری و همراه با خباثت دیگر؟

در این نمایشگاه که متاسفانه با اشیاء عاریه ای از موزه ملی ایران رنگ و لعاب خاصی به خود گرفته بود گردانندگان موزه با هدایت بازدیدکنندگان از تونل و با کتیبه هایی که به دیوار و راهروهای تونل چسبانده بودند می خواستند این موضوع را بیان کنند که پادشاه وقت انگلستان توانسته بود با مذهب کاتولیک در کشور اتحاد ایجاد کنند و دشمنان خود را از سرزمین هایشان بیرون برانند و همچنین از طریق برادران شرلی و فرستادگان خود به ایران با آموزش شاهان صفوی توانستند سرزمین ایران را بصورت یکپارچه از گزند ازبک ها و عثمانی های سنی نجات دهند

انگلیسی های خبیث، برای اهداف استعماری و شوم شان با به عاریت بردن اشیاء تاریخی مربوط به دوران صفویه از موزه ملی ایران و ارسال آنها به کشور انگلستان، چنین موزه ای را برپا کردند.

رحیم مشایی بهمراه جک استراو از سخنرانان اصلی جلسه افتتاحیه این نمایشگاه بودند تا  تاریخ صفویه و ترویج شیعه گری در ایران را به جهانیان نشان دهند.

این نمایشگاه به شکل راهروهای تونل مانند در دو نیم طبقه در یکی از سالن های موزه بریتانیا به نمایش در آمده بود و بازدیدکنندگان در حین گذر از تونل به کتیبه هایی بر می خوردند که نشان دهنده تاریخ کشور انگلستان در زمان ویکتوریا اول و دوم بود.
در آن دوره با اعزام فرستادگان خود به ایران مانند برادران شرلی و دیگران به شاه اسماعیل اول آموزش می دادند که با شمشیر مذهب شیعه را در کشور نهادینه نماید وبا نفوذ سنی ها مقابله کند.

دشمنان سنی مذهب ایران از دو طریق ازبک ها در شرق و شمال شرقی کشور و عثمانی ها از غرب و شمال غربی  به دنبال ترویج مذهب سنی بودند. و شاه اسماعیل باید با اتکاء به زور شمشیر ایرانیان را به مذهب شیعه هدایت می کرد تا با اتحاد شیعه باعث مقابله با ازبک ها و عثمانی ها در شرق و غرب کشور بشود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: