سه‌شنبه 21 می 13 | 12:59

صادرات گندم ممنوع شد

در پی افزایش صادرات گندم به عراق به‌شکل غیرقانونی و گران شدن شکر و روغن، سازمان توسعه تجارت با ابلاغ بخشنامه‌های جدید به گمرک بر ممنوعیت صادرات گندم، قند و شکر و کنجاله سویا ، بر ضرورت حسن اجرای نظارت تاکید کرد.


گندمدر بخشنامه گمرک آمده است: پیرو بخشنامه شماره 178172/71/311 مورخ 26/09/91 موضوع فهرست کالاهای ممنوع و مشروط، به‌پیوست تصویر نامه شماره 801-210/92 مورخ 17/2/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و مجدداً تأکید می‌گردد: گندم همچنان در جدول A2 جدول ضمیمه بخشنامه پیروی قرار داشته صادرات آن ممنوع می‌باشد. لذا خواهشمند است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

گمرک همچنین در بخشنامه دیگری تصریح کرد:

پیرو بخشنامه شماره 157555/91/274 مورخ 22/8/91، به‌پیوست 5 برگ تصویر نامه شماره 2104922/91 مورخ 23/9/91 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کالاهای صادراتی ارسال و اعلام می‌دارد:

الف: اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول A2 تعیین گردیده است.

ب: اقلام صادراتی مشمول اخذ مجوز کارگروه تنظیم بازار در قالب جدول B*، اقلام صادراتی مشمول اخذ مجور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب جدول B** و اقلام صادراتی مشمول پرداخت عوارض صادراتی در قالب جدول B# تعیین گردیده است. بدیهی است مجوزهای اشاره‌شده، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ( از طریق دفتر صادرات) به گمرکات اجرایی ابلاغ خواهد شد.

ج: با عنایت به اینکه تغییرات جداول A1 و B1 ضمیمه بخشنامه پیروی، در قالب جداول اخیر تدوین و ابلاغ گردیده است، تاریخ اجرای تغییرات در ستون «تاریخ اجرا» به‌صراحت درج گردیده است و لازم است ملاک عمل قرار گیرد.

د: ضوابط و مقررات مربوط به ورود موقت جهت پردازش و صادرات مجدد (مذکور در بند 5 بخشنامه پیروی) به‌قوت خود باقی است.

هـ : درخصوص کالاهایی که در جداول ضمیمه ذکری از آنها نشده است و قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 133747/91/230 مورخ 19/7/91، صادرات آنها موکول به ضوابط و مقررات خاص بوده است (همچون ممنوعیت‌های شرعی یا ممنوعیت صادرات ذخایر ژنتیکی، کالاهای عتیقه و میراث فرهنگی، لزوم اخذ مجوز برای 8 قلم کودهای شیمیایی یا اخذ گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس برای قیر نفتی و… و کالاهایی که در ضوابط قبلی مشمول عوارض صادراتی بوده و در جداول اخیر ذکر نشده است) شرایط قبلی همچنان جاری و نافذ می‌باشد.

ز: با توجه به ابهامات مطروحه در گمرکات اجرایی کشور و با عنایت به استعلام صورت گرفته از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، مطابق جوابیه واصله بر مواردی به‌شرح ذیل تأکید می‌گردد:

1 ــ صرفاً صادرات نبات تحت ردیف تعرفه‌های 17019100 و 17019900 مشمول عوارض (موضوع جدول #B) می‌باشد ضمناٌ اقلام شکر خام، شکر سفید و قند تحت ردیف 1701 مشمول ممنوعیت جدول A2 می‌باشد.

2 ــ صادرات کنجاله سویا تحت ردیف تعرفه 23040000 مشمول ممنوعیت جدول A2 می‌باشد و صادرات سایر کنجاله‌ها مشمول عوارض موضوع بند (15) جدول B# می‌باشد.

3 ــ شمش حاصل از ذوب مجدد ضایعات (ردیف تعرفه 720450000 ) نیز مشمول مجوز جدول B* می‌باشد.

4 ــ صادرات انواع شکلات و شیرینی مذکور در ردیف 2 جدول B# مشمول 7 عوارض می‌باشد.

5 ــ انواع سبوس مندرج در ردیف 19 جدول B# تحت ردیف تعرفه 2302 مشمول عوارض 100 درصد می‌باشند.

6 ــ صادرات انواع داروهای دامی تابع ضوابط و مقررات قبلی کماکان به‌قوت خود باقی است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: