پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
پنج شنبه ۰۲ خرداد ۹۲ | ۱۵:۳۵

«نخبگی» و «حمایت از نخبه» در ایران

چهارمین جزوه در مورد مسائل مهم کشور پیرامون علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان منتشر شد.


عیارچهارمین جزوه در مورد مسائل مهم کشور پیرامون علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان منتشر شد.

در این جزوه مسائل و موضوعات مورد بررسی قرار گرفته اند:

گذری بر چالش های نظام علم و فناوری در کشور

نگاهی به ضرورت های رهایی دانشگاه از اتکا به شهریه و بودجه دولتی

نگاهی به رابطه نامتوازن آموزش و نیازهای کشور

تاملی درباره ضرورت های توسعه شرکت های دانش بنیان

گذری بر پیامدهای تعریف نادرست «نخبگی» و «حمایت از نخبه» در ایران

نگاهی به صنعت الکترونیک و تاثیر آن درتحقق اقتصاد دانش بنیان

بررسی جایگاه و پیشرفت ایران در توسعه دولت الکترونیک

تاملی درباره جایگاه ایران در اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات

نسخه کامل این جزوه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: