یکشنبه 26 می 13 | 12:38

همت کنید این بار هم روسفید باشیم

متاسفانه به دلیل ضعف اقتصادی شدید خانواده، و کهولت سن پدر و بیماری مادر، و در آمد ماهیانه بسیار ناچیز، تهیه جهیزیه این دختر خانم با مشقات فراوانی روبرو است.


سلام و خداقوت

این فراخوان همزمان درروز وفات حضرت زینب سلام الله علیها مربوط به تهیه جهیزی ای برای یک عروس نیازمند است.

این دختر ۲۶ ساله که ترم آخر کارشناسی را در دانشگاه می گذراند ساکن یکی از روستاهای شهرستان بهشهر است.

متاسفانه به دلیل ضعف اقتصادی شدید خانواده، و کهولت سن پدر و بیماری مادر، و در آمد ماهیانه بسیار ناچیز، تهیه جهیزیه این دختر خانم با مشقات فراوانی روبرو است.

همت کنید بتوانیم ان شآءالله این بار هم روسفید باشیم و آبروداری کنیم.

تذکر مهم

در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز در موارد بعدی صرف خواهد شد

شماره کارت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: