دوشنبه 27 می 13 | 16:01

حمایت جبهه پیشگامان خدمت از جلیلی

جبهه پیشگامان خدمت به خانواده های ایران اسلامی به عنوان تشکلی نوپا درمناسبات سیاسی کشور برحسب گفتمان اصول گرایی و تأکید بر انتقال نسلی قدرت ازیک سو و همچنین اولویت سیاست خارجی در حل مشکلات داخلی از سوی دیگر در ادامه مسیر انتخاباتی و پس از برگزاری جلسات متعدد و رصد فضای سیاسی ازجناب آقای دکتر سعید جلیلی حمایت خواهد کرد.


جلیلیجبهه پیشگامان خدمت به خانواده های ایران اسلامی در بیانیه ای حمایتش از سعید جلیلی را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است؛ ملت شریف و اگاه ایران اسلامی در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان که به مثابه تعیین تکلیف آرایش سیاسی این مقطع ازحیات عزت مندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، جبهه پیشگامان خدمت به خانواده های ایران اسلامی به عنوان تشکلی نوپا درمناسبات سیاسی کشور برحسب گفتمان اصول گرایی و تأکید بر انتقال نسلی قدرت ازیک سو و همچنین اولویت سیاست خارجی در حل مشکلات داخلی از سوی دیگر در ادامه مسیر انتخاباتی و پس از برگزاری جلسات متعدد و رصد فضای سیاسی ازجناب آقای دکتر سعید جلیلی حمایت و در فرصت های موسع آتی مجموعه ادله ای که احراز اصلحیت ایشان به عنوان دیپلماتی انقلابی،کم مدعا و خستگی ناپذیر را دارد به محضر ملت شریف ایران به ویژه دانش آموختگان حوزه و دانشگاه عرضه خواهد داشت.

این بیانیه می افزاید؛ تحقق راهبرد ولایی حماسه سیاسی و برگزاری انتخاباتی پرشور و شکوه هدف اساسی مورد پیگیری جبهه پیشگامان خدمت درایام باقی مانده از انتخابات است که به فضل الهی و با مشارکت همه جانبه اعضای جبهه محقق خواهدشد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: