چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۲ | ۱۱:۳۷
فاضل نظری:

نظر خالق «ضد» درباره شعر امام(ره)

فاضل نظری خواستار نگریستن به این اشعار به عنوان یک الگوی عرفانی و مدل جهان‌بینی شد و گفت: از ظاهر اشعار امام نباید به قضاوت پرداخت، باید به عنوان جزئی از معماری ذهنی و اعتقادی امام آن را نظاره کرد.


فاضل نظریفاضل نظری نویسنده و شاعر،‌ با اشاره به شعر امام خمینی و ظرایف هنری و عرفانی موجود در شعر امام گفت:‌ برای تماشای هر پدیده‌ای باید یک زاویه دید مناسب را انتخاب کرد و از یک ورودی صحیح به باغی که قرار است تماشا شود،‌ نگریست. شعرامام خمینی را نیز نباید از دروازه ویژگی‌های فنی یا نگاه معمول و متداولی که در ارزیابی شعر وجود دارد،‌ بررسی کرد.

وی ادامه داد:‌ باید به شعرهای امام به عنوان یک الگوی عرفانی و مدل جهان بینی که محمل شعر را برای نگریستن به جهان برگزیده نگاه کرد، با این معنا مقایسه آن با آثار دیگران از حیث ظاهر و نحوه پرداختن به موضوعات یک وجه مغفول مانده خواهد داشت، بنابراین بهتر است به این شعرها به عنوان یک جزئی از معماری ذهنی، اعتقادی و جهان‌بینی حضرت امام(ره) نگاه کرد.

خالق «ضد‌» تصریح کرد: شعر امام را نیز باید در کنار سایر آثار و نوشته‌های ایشان تفصیل کرد،‌ اگرچه این شعرها از نظر ادبی و ویژگی‌های شعری نیز متعالی و ارزشمند هستند، اما باید توجه داشت که بخشی از جهان‌بینی امام در شعر خلاصه شده است. من زمانی گفتم که یکی از جفاها به سهراب سپهری این بود که به جای آنکه برای بار نخست‌، اهل اندیشه با شعرهای سهراب مواجه شوند‌، به عنوان یک شعر در اختیار عموم شاعران قرار داده شد.

نظری ادامه داد: در مورد امام نیز باید این موضوع را مدنظر قرارداد که بخشی از جهان‌بینی به صورت شعر نمود یافته است،‌ بنابراین از ظاهر آن نباید به قضاوت پرداخت، بلکه باید با بازنگری در نگاه به این اشعار متوجه اندیشه و تفکر امام خمینی که در قالب شعر نمود یافته شد‌، آنگاه است که درک خواهیم کرد که این اشعار به عنوان بخشی از سبک فکری امام در کنار سایر آثارشان قرار دارد.

شاعر مجموعه «اقلیت» با بیان این مطلب که شعر امام خمینی(ره) شعر به ماهو شعر نیست‌، گفت:‌ در پس هر شعری امام هدفی داشته است و جنس و ماهیت آن به گونه ای است که باید آن را در کنار سایر آثار امام بررسی کرد. نظرات و دیدگاه‌های امام ریشه در اعتقادات مبنایی ایشان داشت که برخاسته از اسلام و تفکر دینی بود.

وی ادامه داد: شخصیت امام موجب شده کسی ایشان را به عنوان شاعر نشناسد و ایشان را بیشتر به عنوان یک رهبر سیاسی مذهبی می‌شناسند. اما امام شعر را ابزاری برای بیان همان مفاهیم اسلامی و عرفانی بکار گرفته است،‌ امیدوارم در آینده مواجهه مردم با امام به عنوان سرمایه‌ای که منبع تفکر است، بیشتر شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: