دوشنبه 03 ژوئن 13 | 13:12

عکس: مصائب خبرنگاران در تركیه

خبرنگاران به خاطر شلیك گسترده گاز اشك‌آور از سوی پلیس تركیه مجبور به كار كردن با ماسك شده‌اند.


 مصائب خبرنگاران در تركیه

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: