دوشنبه 03 ژوئن 13 | 19:05

گزارش تصویری: مراسم ارتحال امام خمینی


مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

مراسم ارتحال حضرت امام خمینی(ره)

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: