سه‌شنبه 11 ژوئن 13 | 20:53
به سوی تمدن اسلامی

برنامه‌های دکتر جلیلی در حوزه علم و فناوری منتشر شد

در این برنامه «نظام دانشگاه و علمی» و «نظام فناوری و نوآوری» به عنوان دو زیر سیستم اساسی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور که نیازمند تحولات جدی هستند مورد بررسی قرار خوهند گرفت. اگرچه این دو نظام با هم ارتباطات مهم و تنگاتنگی دارند، اما از آن روی که دینامیک و پویایی «پیشرفت علمی» با پویایی و قوانین حاکم بر «پیشرفت فناوری و نوآوری» متفاوت هستند


سعید جلیلی

به گزارش تریبون مستضعفین، بعد از انتشار برنامه‌های اقتصادی، فرهنگی و اصلاحات ساختار اجرایی، برنامه دکتر جلیلی در حوزه علم و فناوری نیز منتشر شد. متن کامل این برنامه‌ها به شرح زیر است:

۱. به سوی تمدن اسلامی

مقام معظم رهبری چشم انداز کلی و نقشه راه حرکت کشور را اینگونه تصویر می کنند:

۱- مرحله اول: انقلاب اسلامی که صورت گرفته است.

۲- مرحله دوم: شکل دهی نظام اسلامی که این مرحله نیز در نگاه ایشان محقق گردیده است.

۳- مرحله سوم: ایجاد دولت اسلامی که به زعم ایشان ما در این مرحله هستیم و هنوز جای کار زیادی دارد.

۴- مرحله چهارم: شکل دهی جامعه اسلامی.

۵- مرحله پنجم: شکل دهی تمدن بزرگ اسلامی.

دولت به عنوان موتور محرکه بسیاری از بخشهای کشور، یا به عنوان لوکوموتیو حرکت در بسیاری از بخشها، می‌بایست توان کشش بار سنگین رساندن انقلاب اسلامی به تمدن اسلامی را داشته باشد. شکل دادن به دولت اسلامی و جامعه اسلانی راهبردی ترین کلیدواژه برای جهت دهی حرکت دولت های آتی خواهد بود. بسیاری از چالش های امروز کشور که ظاهرا اقتصادی است ریشه در عدم حرکت از نظام اسلامی به شکل دهی دولت اسلامی، و به تبع آن جامعه و تمدن اسلامی است. ضعف اخلاق، ضعف در عدالت، ناکارآمدی و بی هویتی بسیاری از سیاست های اقتصادی دلایلی بر نبود یک الگوی منحصر بفرد حکومت اسلامی است.

نظام علم، فناوری و نوآوری کشور نیز می بایست خود را در همین فضا بازتعریف کند و رابطه خود را با شکل دادن دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی روشن سازد. به عبارتی نه تنها نظام نظام علم، فناوری و نوآوری می بایست مطالبات خود را از چنین نظامی تبیین نماید، بلکه می بایست نقش خود را در تحقق آن روشن نماید.

در این برنامه «نظام دانشگاه و علمی» و «نظام فناوری و نوآوری» به عنوان دو زیر سیستم اساسی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور که نیازمند تحولات جدی هستند مورد بررسی قرار خوهند گرفت. اگرچه این دو نظام با هم ارتباطات مهم و تنگاتنگی دارند، اما از آن روی که دینامیک و پویایی «پیشرفت علمی» با پویایی و قوانین حاکم بر «پیشرفت فناوری و نوآوری» متفاوت هستند، تحلیل این نظامها به صورت مجزا صورت می گیرد و سوالات کلیدی این سیستمها نیز باهم متفاوت هستند.

۲.    مسائل پیش رو

الف- نظام دانشگاهی و علمی

سیستم دانشگاهی و علمی یکی از بخشهای جامعه است که کشیدن آن بر دوش دولت است. در این میان، کلیدی ترین سوال این است که نظام حاکم بر سیستم علمی و دانشگاهی کشور ما چیست و چه ویژگیهایی دارد؟

آیا دولت و به طور خاص وزارت علوم نقش خود را به خوبی تعریف کرده است (و آنگاه در مرحله بعد باید از نحوه اجرای آن سخن گفت)؟

و در ادامه سوالاتی از این دست از اهمیت والایی برخوردارند:

 • ما چند نوع سیستم علمی در دنیا داریم و رابطه میان دولت و دانشگاه ها در آنها چگونه است؟
 • سیستم ما آیا مشابه آنهاست یا با آنها تفاوت دارد؟
 • سیستم مطلوب چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
 • دولت تا چه میزان باید در دانشگاه ها دخالت کند؟
 • آیا تامین منابع مالی دانشگاه ها باید بر عهده دولت باشد؟ تا چه میزان؟
 • آیا حقوق اساتید و هیات علمی و سایر کارمندان دانشگاه ها را باید دولت تامین کند؟
 • سیستم جذب هیات علمی چگونه باید باشد؟
 • سیستم توسعه دروس آموزشی و رشته های مختلف چگونه باید باشد و آیا همه مسیرها باید از وزارت علوم بگذرد؟
 • وزارت علوم باید با چه مکانیزمی دانشگاه ها را ارزیابی کند؟
 • رابطه میان سیستم پژوهش و آموزش چگونه باید باشد؟
 • آیا تنها یک نوع دانشگاه داریم یا می توان چند نوع دانشگاه داشت و برای هر کدام از آنها برنامه ها و رویکرد متفاوتی داشت؟
 • نحوه ورود دانشجویان به دانشگاه چگونه باید باشد؟
 • آیا دینامیک توسعه علم و تفکر بومی در دانشگاه ها برقرار است و این دینامیک چگونه باید باشد؟

و هزاران سوال دیگری که در این میان مطرح است و بعضا می توان از تجربه دنیا نیز الگو گیری کرد، جایی که انواع و اقسام سیستمهای دانشگاهی از سیستم آلمانی، سیستم فرانسوی تا سیستم انگلیسی – آمریکایی و سیستمهایی که در در برخی مناطق شرق دنیا حاکم است.

ب- نظام نوآوری و فناوری

نظام نوآوری و فناوری نظامی است که خروجی آن نوآوری و ایجاد فناوری های جدید است. چنین سیستمی ذاتا واجد یک حرکت درونزا و پویا است که در دل خود به مسائل مبتلا به اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق نوآوری و پیشرفت فناوری پاسخ می دهد و سوال اساسی در این میان این است که آیا چنین سیستم پویایی در کشور شکل گرفته است یا نه؟

از جمه سوالات مهم دیگر پیرامون نظام نوآوری و فناوری می توان به شرح زیر اشاره نمود:

 • خرده سیستمهای نظام ملی نوآوری چه ویژگیهایی دارند و چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟
 • آیا نظام تربیت نیروی کار برای جامعه و نیازهای صنعت مطلوب است؟
 • آیا نظام مالی مشوق نوآوری است؟
 • آیا نظام حقوق مالکیت در وضعیت مطلوبی است؟
 • آیا قوانین و مقررات مربوطه به درستی طراحی شده اند؟
 • آیا دولت نقش خود را در این سیستم به خوبی تعریف کرده است؟
 • آیا دولت می داند در چه حوزه هایی دخالت، در چه حوزه هایی حمایت، در چه حوزه هایی ورود نکند؟
 • آیا در حوزه های دخالت و حمایت دولت می داند باید چگونه رفتار کند (تامین مالی کند، تضمین خرید بدهد، بازار را شکل دهد، از ایجاد بنگاه های جدید حمایت کند، نقش شبکه ای بازی کند و …)؟
 • آیا بخش خصوصی به خوبی وارد پاسخگویی به نیازهای نوآوری و اقتصاد شده است؟
 • آیا دانشگاه نقش خود را به خوبی در این سیستم ایفا می کند؟ آیا علی الاصول می داند چه نقشی در نوآوری دارد؟
 • آیا بین نقشهای مستقیم و غیر مستقیم دانشگاه تفکیک صورت گرفته است؟
 • آیا می دانیم در چه صنایعی باید رابطه میان دانشگاه و صنعت پررنگ شود و چه صنایعی کمتر وابسته به علم و ارتباط با صنعت هستند؟ و آیا می دانیم در این صنایع دینامیک برقراری این رابطه چگونه است؟
 • آیا نظام فرهنگی ما مشوق توسعه نوآوری و قناوری است؟
 • آیا بسترهای لازم و زیرساختهای مناسب برای توسعه فناوری در کشور وجود دارد؟
 • آیا در ارتباط با توسعه منطقه ای و نظام های نوآوری منطقه ای مدلی داریم؟
 • آیا در ارتباط با تفاوت پارادایم نوآوری و توسعه فناوری در صنایع مختلف مدلی طراحی شده است؟
 • آیا نهادهای رسمی و غیر رسمی لازم برای توسعه فناوری شکل گرفته و وجود دارند؟
 • آیا می توانیم بدون توجه به آموزشهای لازم و پایه در دوران ابتدایی و راهنمایی امید به اصلاح نظام ملی نوآوری کشور داشته باشیم؟
 • آیا روابط لازم درون نظام نوآوری ایجاد شده و آیا می دانیم این روابط مطلوب کدامند (روابط علم – علم، علم – تکنولوژی، سیاست – علم، سیاست – تکنولوژی، فرهنگ – علم، فرهنگ – تکنولوژی، فرهنگ – سیاست)؟

۳.  روش تدوین برنامه

راهکارها و راهبردهای مشخص شده در ذیل از مجموعه بحث هایی که در یک کارگروه متشکل از دانشگاهیان، نخبگان و متخصصان در حوزه های علمی، دانشگاهی، فناوری و نوآوری استخراج شده است. هریک از اعضای این کارگروه از نخبگان و برجستگان علمی کشور بودند که از رویکردها و زوایای مختلف صاحب تحلیلهای عمیقی از نظام علم، فناوری و نوآوری هستند و در بسیاری از موارد نتیجه یافته ها و تحقیقات گذشته، یا تجربیات سالیان طولانی فعالیت خود در این سیستم را با سایر اعضا به اشتراک می گذاشتند. در طول شش ماه گذشته، جلسات منظم هفتگی ۳ ساعته برگزار گردیده و متن ذیل منعکس کننده اجماع نظرات و آراء ایشان در ارتباط با نظام علم، فناوری و نوآوری کشور است.

در ابتدا جمع به چندین کارگروه تخصصی تقسیم گردید که تحت عناوینی چون آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ دانشگاهی به بحث، تحقیق و اشتراک نظرات می پرداختند و حاصل کار خود را در جلسات هفتگی ارائه می دادند. در نهایت تصمیم بر این شد که با توجه به پویایی های متفاوت نظام دانشگاهی و علمی از یک طرف و نظام فناوری و نوآوری از طرف دیگر، و البته با در نظر گرفتن ارتباطات مهم و متقابل میان آنها، راهبردها در این دو سرفصل ارائه گردند. این راهبردها در پاسخ به سوالاتی است که در بالا مطرح گردیدند و سیستم دولت به صورت یک کل باید تحقق آنها را مطالبه و پیگیری نماید.

۴. چکیده راهبردها

راهبردهای ارائه شده در ذیل در ارتباط با دو بخش «نظام دانشگاهی و علمی» و «نظام نوآوری و فناوری» ارائه خواهند شد. هرکدام از این راهبردها از یک تحلیل دقیق از وضعیت این نظامها استخراج شده اند که این تحلیلها و مبانی فکری آنها در این برنامه ارائه نشده است و می تواند به  عنوان مجلداتی جدا تحت عنوان اسناد پشتیبان برنامه علم، فناوری و نوآوری ارائه گردد.

 الف- راهبردهای کلان نظام دانشگاهی و علمی

این بخش شامل راهبردهایی در حوزه آموزش، پژوهش، فناوری مرتبط با دانشگاه و فرهنگ است. از آنجا که نظام دانشگاهی به عنوان یک کل به هم پیوسته دیده می شود که واجد پویایی های خاص خود است، علی الاصول نمی توان بخش آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ را به عنوان بخشهای جدای از هم درنظر گرفت. این چهار حوزه در دانشگاه در تعامل با یکدیگر هستند و در صورتیکه دینامیک روابط میان آنان به درستی تعریف شود، همدیگر را تکمیل کرده و بهبود خواهند داد و در صورتیکه دینامیک روابط آنان به درستی شکل نگیرد، بخشهای مختلف نظام دانشگاهی دائم دچار فرسایش و تقابل خواهند شد و در این صورت نمی توان از یک مدل جامع کارکردی سخن راند. راهبردهای زیر بدین منظور طراحی شده اند.

 • تقویت فضای تئوری‌پردازی و آزاداندیشی از طریق توسعه کرسی‌های آزاداندیشی و کانون‌های تفکر و ترویج روحیه خودباوری و جهاد علمی
 • ایجاد تحول در نظام آموزش و پژوهش دانشگاهی به منظور پاسخگویی به نیازهای بومی کشور
 • استقرار نظام رتبه­بندی دانشگاه­ها با تاکید بر نقش پاسخگویی به نیازهای بومی به منظور تعیین کیفیت آموزش و پژوهش و نهادینه سازی نظام رقابت دانشگاهی به منظور توسعه علم بومی
 • تعالی رشته‌های دانشگاهی از طریق بازنگری روش‌شناسی علوم مبتنی بر معرفت‌شناسی اسلامی با تاکید بر علوم انسانی، آمایش رشته‌های دانشگاهی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای و نیازهای کشور و توسعه رشته‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای
 • توسعه شایستگی‌های اساتید و مدرسان دانشگاهی از طریق طراحی و استقرار نظام جامع توانمندسازی اساتید
 • محور قرار دادن “فهم عامه از علم” به عنوان یکی از ماموریت­های دولت و تلاش در راستای ارتقای پیوند درست میان عامه مردم و علم
 • برقراری تعادل در تمرکز و تفویض اختیارات در نهادهای آموزشی و پژوهشی
 • ایجاد تعادل در تامین مالی خصوصی و دولتی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
 • ارتقای پژوهش از منظر نظام ملی نوآوری
 • تنوع بخشی و ایجاد فرصت‌های متنوع در برقراری رابطۀ دانشگاه و صنعت.
 • ایجاد تسهیلاتی برای حضور رسمی و غیررسمی بنگاه‌های بزرگ در دانشگاه‌ها
 • استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پژوهش برای ایجاد برنامه‌های مشترک پژوهشی میان دانشگاه و صنعت
 • اصلاح مبنای نظام دانشگاهی: بازاندیشی در مفهوم دانشگاه مبتنی بر حکمت اسلامی
 • حذف جذابیت­های مجازی تا حد امکان
 • یکپارچه­سازی و متناسب­سازی اختیار، مسئولیت و امکان
 • نظارت مردمی، دولتی و رسانه­ای بر عملکرد دانشگاه بر اساس ماموریت تعیین شده
 • استفاده از ظرفیت رسانه­ای توسط دانشگاه برای شکل­دهی به تصویر نیازهای جامعه
 • تعریف سبک­زندگی دانشگاهیان و شکل­دهی به محله­زندگی دانشگاهی
 • گسترش، تعمیق، اعتلای معرفت و بصیرت دینی بر پایة قرآن و مکتب اهل بیت (علیهم السلام).
 • استوار کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل دانشجویان.
 • تقویت فضائل اخلاقی، ایمان، روحیة ایثار، روحیة امید به آینده در دانشجویان.
 • برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و جمعی دانشجویان.
 • زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشة دینی و سیاسی حضرت امام خمینی ( اعلی‌ا… مقامه الشریف).
 • برجسته کردن نقش حضرت امام خمینی( اعلی ا…مقامه الشریف) به عنوان یک معیار در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.
 • تقویت فرهنگ توجه به وجدان کاری، روحیه کار و تلاش، روحیه ابتکار و خلاقیت، کارآفرینی، درستکاری و قناعت.
 • اهتمام به ارتقای کیفیت در همه زمینه‌ها.
 • ایجاد انگیزه برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز بیست‌ساله نظام
 • ایجاد عزم عمومی میان (دانشجویان، استادان و کارکنان) برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز ایران اسلامی
 • تقویت وحدت و هویت مبتنی بر اسلام، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلام.
 • آگاهی دادن کافی در مورد تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران به  دانشجویان.
 • تعمیق روحیة دشمن‌شناسی.
 • شناخت و ارائه ترفندها و توطئه‌های ضد فرهنگی دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی.
 • ترویج روحیة ظلم‌ستیزی، مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی و مقابله با جهان‌خواری.
 • سالم‌سازی فضای فرهنگی دانشگاه .
 • رشد آگاهی‌های عمومی دانشجویان.
 • اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.
 • اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق چشم‌انداز.
 • مقابله با تهاجم فرهنگی.
 • گسترش فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاهی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی.
 • افزایش میزان تعهد عملى نسبت به احکام و ارزش‌هاى اسلامى و آرمان‌هاى انقلاب.
 • بالا رفتن توان فکرى و روحى براى دفاع مؤثر و معقول از دستاوردهاى انقلاب و مبارزه با تهاجم فرهنگى.

ب- راهبردهای کلان نظام نوآوری و فناوری

 • تاکید بر اجرایی شدن هرچه سریعتر اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور پررنگ کردن نقش مردم و بنگاه­ها به عنوان موتور محرکه نوآوری کشور
 • اصلاح و هماهنگ سازی خرده نظامهای مختلف نظام ملی نوآوری کشور در راستای تقویت هر چه بیشتر نوآوری­های بومی مشتمل بر نظام مالی، نظام آموزش و تربیت نیروی انسانی، نظام حقوقی و قانونی نظیر قوانین کار، بیمه و مالیات و نظام سیاستگذاری فناوری و نوآوری
 • محور قرار دادن تفاوت نیازهای فناوری و نوآوری صنایع مختلف و ارتقای شایستگی­های کلیدی فناوری در هر صنعت مبتنی بر این نیازها
 • گسترش نظامهای بخشی نوآوری با توجه به مزیتهای کشور از طریق تسهیل دسترسی و ایجاد دانش مورد نیاز هر صنعت و بهبود نهادهای موثر و مورد نیاز آنها
 • تلاش در راستای گسترش رابطه میان علم، فناوری و نوآوری از طریق ارتقای ایجاد صنایع علم  بنیان با تاکید به  این نکته که نیازهای علمی در صنایع مختلف متفاوت است
 • تاکید بر توسعه منطقه­ای از طریق ارتقای گسترش نظامهای منطقه­ای نوآوری و بازآفرینی نقش سازمانهای توسعه­ای کشور در این راستا
 • ارتقای فناوری­های راهبردی با محوریت نقش شبکه­سازی دولت و نقش نوآورانه بخش خصوصی از طریق ارتقای طرحهای کلان ملی و همراهی و مشارکت سایر دستگاه­ها و سازمانهای موثر نظیر دانشگاه­ها و مراکز علمی
 • ارتقای ارتباطات بین­المللی فناوری از طریق ارائه تسهیلات مختلف به بخش خصوصی به منظور جذب هر چه سریعتر فناوری­های کلیدی
 • ارائه سیاستهای حمایتی در راستای بومی سازی فناوری های جذب شده از طریق بسته­های معافیت مالیاتی، تضمین خرید و مشوقهای نیروی انسانی
 • تلاش در راستای انتشار فناوری­های استراتژیک توسعه یافته در بخشهای غیر صنعتی نظیر حوزه­های نظامی، اتمی، هوافضا و … به صنعت کشور از طریق گسترش ارتباط میان بخشهای صنعتی و غیر صنعتی
 • دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری‌های نوین
 • جهت دادن چرخة علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقشی مؤثرتر در اقتصاد
 • گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تاکید بر مولفه‌های اصلی از جمله: زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه‌‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور
 • توسعه فناوری با هدف ارتقای جایگاه ایران در فناوری جهانی، تولید دانش، کسب ثروت و افزایش قدرت ملی
 • تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ملی فناوری در کشور
 • تبیین و ترویج مبانی فرهنگی توسعه فناوری
 • اهتمام به حفظ ارزش‌های فرهنگی اجتماعی و موازین اسلامی در استفاده از فناوری
 • پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری
 • افزایش نقش علم و فناوری در توانمندسازی و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های صنعتی و تولیدی و خدمات تخصصی و عمومی
 • تسهیل‌ و کارآمدسازی فرایند عرضه و تقاضا و انتقال و انتشار علم و فناوری و توسعة زیرساختهای رقابت‌پذیری در تولیدات فناوری و خدمات و محصولات مربوطه
 • ترویج فرهنگ کسب ‌و کار دانش‌بنیان و فرهنگ کارآفرینی
 • افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور
 • تبیین و ترویج آموزه‌های دینی در خصوص قداست و فریضه بودن کسب‌وکار متقن و دانش‌بنیان
 • ساماندهی و رتبه‌بندی مؤثرتر انجمن‌های علمی و شرکتهای دانش‌بنیان و مؤسسات پژوهشی غیردولتی و حمایت از ارجاع کار به آنها
 • حمایت از توسعة آموزش مهارتهای پیشرفته با مشارکت بخش خصوصی، به منظور افزایش سهم کشور از بازارهای بین‌المللی
 • تغییر نگرش جدی و توجه به مساله خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها و نهادهای متولی تربیت نیروی انسانی و ارایه آموزش‌ها و مهارت‌های لازم در ارتباط با تربیت منابع انسانی فناور
 • حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در تولید و تجاری‌سازی علم و فناوری
 • ایجاد و تقویت گفتمان نوآوری در صنایع بزرگ و صنایع مادر.
 • توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر و متنوع‌سازی ابزارها و نهادهای مالی فعال در حوزه فناوری با هدف تامین مالی منابع مورد نیاز این بخش
 • تغییر نگرش سنتی اعتبارسنجی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری جهت تامین مالی طرح‌های فناورانه و ایجاد نهادهای پوششی ریسک برای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان
 • توسعه مکانیزم‌های رصد اختراعات و نوآوری‌ها
 • الزام دستگاهها و سازمانهای اجرایی برای شناسایی و سامان‌دهی و بهره‌گیری مناسب از دستاوردهای علمی و فناوری کشور
 • حمایت از بازارسازی برای محصولات نوآورانه به ویژه از طریق اولویت‌دهی به محصولات و خدمات داخلی
 • در خریدهای دولتی، اطلاع‌رسانی درمورد نیازهای آینده آنها و حمایت از استقرار شرکتهای علمی نوآور داخلی در مناطق آزاد به منظور توسعة صادرات
 • تاکید بر اجرای مناسب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تسهیل مراحل راه‌اندازی و فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان اعم از أخذ پروانه و مجوز، امور واردات و صادرات، بیمه و رفع موانع استقرار آنها در شهرها
 • ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و ایجاد فن‌بازارهای تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار کشور
 • حمایت از ایجاد مراکز ارائه خدمات پشتیبان “ایده تا بازار” و نهادهای واسط حقوقی، مالی، فنی و اداری در موضوعات اولویت‌دار علم و فناوری و توسعه ابزارها، نهادها و روش‌های پشتیبانی از فناوری
 • کمک به بازاریابی و صادرات و خدمات پس از فروش محصولات فناورانه شرکتهای دانش‌بنیان از طریق ساماندهی و هدایت جوایز و مشوقهای صادراتی و حمایت از ایجاد سازوکارهای تبلیغاتی برای بازاریابی و توسعۀ شرکتهای واسط بازرگانی و پشتیبانی
 • توسعه مکانیزم‌‌های موثر بازاریابی محصولات فناورانه در کشورهای همسایه به صورت ویژه
 • شناسایی هدفمند دانشمندان و فناوران ایرانی مقیم خارج و استفاده از توان بالقوه آنها در اجرای پروژه‌های فناورانه
 • استفاده از سرریزهای فناوری و هدایت پروژه‌ها و طرح‌های فناورانه مربوط به سمت تولید محصولات پر مصرف داخلی
 • توسعه فرایندهای کسب و انتقال فناوری با تاکید بر کشورهای دوست
 • تمرکز بر قابلیت‌ها و شایستگی‌های محوری و مزیت‌های رقابتی کشور در زمینه تولید و توسعه فناوری
 • برقراری دیپلماسی فناوری هدفمند و هوشمند و استفاده مناسب از آن در جهت انتقال فناوری و صدور خدمات فنی و مهندسی
 • تامین شرکت‌ها و موسسات فناوری بین‌المللی با همکاری نهادها و موسسات کشورهای دیگر
 • تدوین سازوکار‌های حقوقی و تشویقی دانشگاهها و پژوهشگاهها برای فروش دستاوردها و ایجاد انتفاع برای دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها و محققان نظیر حمایت از ایجاد شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت سهامی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
 • حمایت از توسعۀ مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
 • پشتیبانی از تعامل بخشهای تحقیقاتی و صنعتی از طریق حمایت از شکل‌گیری نهاد تحقیق و فناوری ملی(RTI)، ایجاد و گسترش مراکز انتقال و تجاری‌سازی فناوری و دریافت خدمات و محصولات فناوری تحت مجوز (لیسانس) مؤسسات معتبر داخل
 • اختصاص بخشی از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای بزرگ کشور به انتقال و آموزش فناوری و الزام مدیریت این طرحها به تدوین پیوست فناوری و مستندسازی فناوری‌های انتقالی با محوریت واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بانک اطلاعات این فناوری‌ها

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: