چهارشنبه 15 سپتامبر 10 | 11:01

آشتی برای جنگ

درباره پديده شوم اسرائيل و صهيونيست آن چه در اين بين می‌تواند جالب توجه باشد، حمايت همه جانبه و بی‌چون و چرای جهان غرب يعني امريکا و اروپا از اسرائيل است که از نخستين روز شکل‌گيري آن تا کنون به صورت‌هاي مختلف مادي و معنوي ادامه دارد .


درباره پديده شوم اسرائيل و صهيونيست مطالب گفتني فراوان وجود دارد. اما آن چه در اين بين مي تواند جالب توجه باشد، حمايت همه جانبه و بي چون و چراي جهان غرب يعني امريکا و اروپا از اسرائيل است که از نخستين روز شکل گيري آن تا کنون به صورت هاي مختلف مادي و معنوي ادامه دارد .

اين در حالي است که برغم سکولار بودن دولت هاي اروپايي و امريکايي، شالوده آنان بر مسيحيت ريخته شده است . يعني دين رسمي آنان مسيحيت است و اکثريت قريب به اتفاق دولت مردان و جمعيت آنان نيز مسيحي اند .

از سويي ديگر ، نزاع و ستيز پنهان و آشکار مسيحيت با يهود از چشم هيچ صاحب نظري پنهان نيست . زيرا بر اساس آموزه هاي مورد تاکيد اناجيل و کليسا که اتفاقاً مورد تاييد قرآن نيز هست ، مسيحيت را بايد نوعي رفرم و اصلاح خواهي در دين يهود برشمرد و عيسي را بايد فريادي عليه عالمان يهودي عصر خود دانست که به نام دين و با تحريف تورات و آموزه هاي بلند موسي (ع) ، مردم را برده خود ساخته و به نام خدا و موسي آنان را چپاول مي کردند .

درست به همين خاطر عالمان يهود با ادعاي خارجي خواندن عيسي (ع) ، دستگاه روم را عليه او شوراندند و کاري کردند که آن پيامبر آسماني نتوانست در هيچ سرزميني دوام آورد و با فاصله کوتاهي از شروع دعوت ، يعني تنها سه سال و در پي خيانت يکي از ياران يهودي خود به نام يهودا ، به فرمان الاهي به آسمان عروج داده شد .

يعني خداوند پيامبر خود عيسي (ع) را از بيم به دار کشيدن توسط يهوديان تا نزول در دوران آخرالزمان از ميان مردم بيرون برد !

اين حقيقت تلخ و البته با باور به اين که يهوديان موفق به صليب کشيدن عيسي (ع) شدند ، چنان که مورد تاکيد مسيحيان است و البته قرآن آن را مردود دانسته ، چندي پيش در فيلم « مصائب مسيح» به تصوير کشيده شد .

ميزان رفتار دژم آميز يهوديان با پيامبر محبوب مسيحيان چنان به وضوح و صريح در اين فيلم به تصوير کشيده شد ، که فرياد اعتراض خاخام ها و يهوديان را در پي داشت .

اين فيلم به خوبي ميزان انزجار و تنفر شديد مسيحيان از يهود را به جهانيان نشان داد . براستي اگر قرار باشد که يهود مقصر اصلي در به صليب کشيدن عيسي (طبق اعتقاد مسيحيان) باشد ، آيا ذره اي مهر و محبت از يهود در دل هيچ مسيحي شکل مي گيرد ؟!

از سويي ديگر ، مسيحيان معتقد اند که مکان نزول عيسي (ع) در بيت المقدس است و اين درست منطبق با آموزه هايي است که در روايات ما در باره نزول آن حضرت و اقتدا به امام عصر (ع) در مسجد بيت المقدس آمده است .

از اين جهت مسيحيان نيز بسان مسلمانان ، يهود را غاصب بيت المقدس مي دانند و معتقد اند يهود بايد اين نقطه مبارک را ترک کند تا زمينه نزول پيامبر آسماني آنان فراهم آيد . پيامبري که با نزول خود نابود کردن يهود ، به عنوان اصلي ترين دشمن دعوت را در دستور کار خود دارد .

حال بايد از خود بپرسيم با چنين کينه ديرينه ، عميق و پنهان و زخم جانکاهي که جهان مسيحيت از يهود در تن خود هماره احساس مي کند ، راز اين همه حمايت از يهود و يهوديان در اين سده اخير چيست ؟

پاسخ را بايد در کلمه جستجو کرد و آن جنگ و تقابل پنهاني است که مسيحيان با اسلام و مسلمانان دارند و چون يهود را سخت ترين دشمن اسلام و مسلمانان يافته اند ، چنان که قرآن بر آن تاکيد دارد ، با چنين حمايت بي پايان از سنگر يهود ، عليه اسلام بهره مي گيرند .

درست نظير حمايت اسرائيل از بهاييان در برابر اسلام و ايران . آيا با توجه به آن که ميان يهود و بهاييان که متاسفانه در بستر تشيع شکل گرفته اند ، هيچ علقه و تناسبي وجود ندارد ، معنا دارد که بزرگترين حامي بهاييان اسرائيل باشد و آنان با جا دادن مقر بهاييان در اسرائيل بهاي سنگين حمايت از آنان را بپردازند ؟!
باري ، حقيقت همان جمله اي است که «گريت ويلدرز» يکي از نمايندگان هلند که فيلم فتنه را عليه مسلمان ساخت ، در پايان اين فيلم خطاب به همه مسيحيان جهان بر زبان جاري کرد :

« امروز جنگ ما با کمونيسم پايان يافته و اکنون نوبت نبرد با اسلام و مسلمانان است ! »

باري ، جهان مسيحيت هر از چند گاهي جنگ آشکار و پنهان خود با مسلمانان را به صورت هاي ذيل استمرار مي بخشد :

1- با معرفي پيامبر اسلام (ص) به عنوان پيام آور خشونت از زبان بزرگترين و برترين چهره مذهبي خود يعني پاپ بنديکت شانزدهم ؛
2- با انتشار دسته جمعي تصاوير موهن از پيامبر (ص) ،
3- با دادن لقب شواليه از سوي ملکه انگستان به سلمان رشدي در سال 2007 پس از حدود بيست سال انزواي او ؛
4- با تنگ کردن حلقه زندگي مسلمانان و فعاليت هاي مذهبي آنان در کشورهاي اروپايي ؛
5- و در تلخ ترين وجه خود يعني حمايت بي چون و چرا از اسرائيل يعني همان دشمن مشترک مسيحيان و مسلمانان .

غافل از آن که خداوند در کمين ستمکاران بوده و فرجام کار از آن صالحان خواهد بود و روزي خواهد رسيد که همه کساني که از جنايات گسترده اسرائيل همچون کشتار در صبرا و شتيلا و کشته شدن هزاران کودک خردسال حمايت کردند ، تاوان گستاخي ها و پلشتي هاي خود را خواهند داد و البته آن روز دير نخواهد بود . «أليس الصبح بقريب»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.