شنبه 15 ژوئن 13 | 11:52

مکتب تفکیک در شماره جدید کتاب نقد

نگاه انتقادی به عقل و معرفت دینی در مکتب تفکیک از محمدجواد رودگر، تاریخچه مکتب تفکیک تألیف هادی وکیلی و هویت دینی و اسلامی «فلسفه اسلامی» نوشته علی امینی نژاد از جمله این مقالات است.


کتاببه همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شصت و پنجمین و شصت و ششمین شماره فصلنامه انتقادی – فکری کتاب نقد با موضوع مکتب تفکیک منتشر شد.  در  شماره جدید فصلنامه کتاب نقد، مقالات مختلفی منتشر شده است.

نگاه انتقادی به عقل و معرفت دینی در مکتب تفکیک از محمدجواد رودگر، تاریخچه مکتب تفکیک تألیف هادی وکیلی و هویت دینی و اسلامی «فلسفه اسلامی» نوشته علی امینی نژاد از جمله این مقالات است.

خاستگاه مخالفت با عقل در اسلام به قلم محمد محمدرضایی، بررسی انتقاد مکتب تفکیک به کارکرد معرفت فلسفی در دین نوشته محمدرضا بهاری، نقد مبانی مکتب تفکیک از منظر علامه طباطبایی از عزیزالله افشار کرمانی هم از دیگر مقالات منتشره در این شماره فصلنامه کتاب نقد است.

نقدهای مکتب تفکیک بر وحدت وجود از محمود شیخ، سلوک و شهود شریعتگرایانه با رویکردی به آرای علامه طباطبایی به قلم مائده شاکری راد، نقد دیدگاه های معاصر درباره ربا تألیف سیدعباس موسویان و نقش علم کلام و اعتقادات در علم اقتصاد از قاسم ترخان از دیگر مقالات منتشر شده است.

ترجمه انگلیسی خلاصه مقالات هم زیر نظر ابوالفضل ساجدی انجام شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: