یکشنبه 07 جولای 13 | 12:49

مدیریت بر مدیران از نظر امام علی(ع)

شاید بتوان تاثیرپذیری مدیر از اطرافیان را موضوعی بدیهی تصور کرد اما باید به این نکته توجه داشت که حدود و میزان این تاثیرات در افراد مختلف، متفاوت است. زیرا این امکان وجود دارد که کنترل اوضاع از توان مدیر خارج شده و اطرافیان به جای وی مدیریت کنند. همانطور که امام علی (ع) این تهدید را به تمامی حاکمان تاریخ هشدار داده اند.


به گزارش تریبون مستضعفین کتاب مدیریت بر مدیر (تأثیر گذاری اطرافیان بر مــدیران از نظر امام علی (ع) )نوشته محمدرضا خوشاب توسط نشر آرما منتشر شده است.

کتاب مدیریت بر مدیر در سه فصل تنظیم شده است. نویسنده در فصل اول به حضور اطرافیان در کنارحاکمان و مدیران از منظر آیات و روایات پرداخته و به نحوی نوع شناسی این اطرافیان را بررسی اجمالی کرده است. در فصل دوم به چند نمونه تاثیرات اطرافیان بر مدیران در تصمیم گیری های مهم پرداخته است.اما در فصل سوم نویسنده به دنبال اثبات این فرضیه است که حدود این تاثیرات تا به کجا ادامه داشته و آیا قلمرو این تاثیرات ممکن است تا حکمرانی فرد اطرافی بر مدیر ادامه یابد؟

مدیرت بر مدیـــر

در بخشی از این کتاب چنین می خوانیم:

شاید بتوان تاثیرپذیری مدیر از اطرافیان را موضوعی بدیهی تصور کرد اما باید به این نکته توجه داشت که حدود و میزان این تاثیرات در افراد مختلف، متفاوت است. زیرا این امکان وجود دارد که کنترل اوضاع از توان مدیر خارج شده و اطرافیان به جای وی مدیریت کنند. همانطور که امام علی (ع) این تهدید را به تمامی حاکمان تاریخ هشدار داده اند.

این کتاب در قطع پالتویی در  72 صفحه با قیمت 3000 تومان انتشار یافته است.

برای تهیه کتاب کافی است با شماره تلفن های 03112351709 و یا 09133200945 تماس حاصل فرمایید.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: