چهارشنبه 17 جولای 13 | 14:56

شرایط برقراری پایه حقوق 700 هزار توماني

بر اساس مصوبه هیئت دولت و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی پرداخت پایه حقوق ۷۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان اجرایی شد.


علی روحبخش در خصوص جزئیات پرداخت حقوق 700 هزار تومانی از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی پرداخت پایه حقوق 700 هزار تومان برای بازنشستگان اجرایی شد.

وی با تاکید بر اینکه شرط برقراری پایه حقوق 700 هزار تومان داشتن 30 سال سابقه بیمه پردازی است، یاد آور شد: سازمان تامین اجتماعی برای تمامی بازنشستگان که 30 سال سابقه بیمه پردازی دارند پس از 25 درصدی افزایش حقوق، پایه حقوق 700 هزار تومانی در نظر گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بازنشستگانی که نسبت به سنوات حق بیمه پرداخت کردند فقط از مستمری به علاوه 25 درصد افزایش حقوق بر خوردار خواهند شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: