دوشنبه 22 جولای 13 | 12:20

بودجه «بودجه‌ریز کشور» چقدر است؟

اگر چه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی سکان دار و تقسیم کننده بودجه یک سال دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف است اما این دلیلی بر مستثنی شدن این سازمان از قائده بودجه ریزی نیست.


معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با برخورداری از تشکیلاتی نوین و جامع و در چارچوب قوانین و مقررات مسوول اجرای وظایف مهمی از جمله امور مربوط به برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، امور فنی، امور انفورماتیک و در صدر آنها تهیه و تنظیم بودجه کشور است.

بر این اساس این سازمان با پیشنهاد خط مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد، تهیه و تنظیم بودجه سالانه را با همکاری دستگاه‌های ذیربط بر عهده می‌گیرد.

اما طبق آنچه که در مصوبه بودجه 92 به عنوان اعتبار برای سال جاری این معاونت در نظر گرفته شده است رقمی بالغ بر 235 میلیارد و 850 میلیون تومان است.

البته این رقم مربوط به معاونت برنامه ریزی و زیر مجموعه‌های آن است و به معاونت برنامه‌ریزی بودجه‌ای بیش از 86 میلیارد و 715 میلیون تومان اختصاص یافته است.

همچنین مرکز آمار ایران از دستگاه‌های مهم وابسته به این معاونت است که در سال جاری بودجه‌ای بالغ بر 39 میلیارد تومان از کل بودجه کشور را دریافت کرده است.

سازمان بهره‌وری ایران، پژوهشکده آمار، سازمان نقشه برداری کشور، آموزشکده نقشه برداری، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نیز از دیگر سازمان‌های وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هستند که از مجموعه بودجه نزدیک به 240 میلیارد تومانی این سازمان سهم می‌برند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: