دوشنبه 29 جولای 13 | 15:31

همت شب قدری برای پدر مبتلا به سرطان

پس انداز سال های پیش این مرد دیگر تمام شده و ازاسفند ۹۰ تا کنون هیچ کس کمک نکرده تا گره‌های زندگی این مرد باز شود.


سلام و طاعات قبول

سرش از بوی رنگ درد می گرفت به همین دلیل راهی جز تعطیلی کار نداشت توانی هم برای ادامه نمانده بود خانواده اما تنها دلیل ادامه کارش بود تا اینکه شیمی درمانی قوت ایستادن را از او گرفت.

آقای د. م مبتلا به سرطان ریه شده و دیگر توان کار کردن ندارد.

پس انداز سال های پیش این مرد دیگر تمام شده و ازاسفند ۹۰ تا کنون هیچ کس کمک نکرده تا گره های زندگی این مرد باز شود.

وی تا کنون دو عمل بر روی کلیه و ریه خود انجام داده است و کلیه چپ خود را از دست داده است.

علاوه بر درد بیماری درد بی پولی خانواده و منزل استیجاری بر درد های این مرد افزوده است.

شرمندگی مرد بیمار پیش چشم خانواده اش دل هر مسلمانی را به درد می آورد.

در این میان و با وجود عقب افتادن کرایه خانه، پایان قرارداد اجاره منزل هم رسیده است.

این پدر باید باز هم شنبه بستری شود.

در این ماه مبارک رمضان کمک کنیم تا برادر دینی مان جز درد بیماری درد دیگری نداشته باشد.

تذکر مهم
در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد.

شماره کارت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: