چهارشنبه 31 جولای 13 | 21:32

انحلال حزب مشارکت غیرقابل تشکیک است

حزب مشارکت پس از فتنه 88 از سوی وزارت کشور منحل معرفی شد و از فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد اما اخیراً یکی از اعضای این تشکل مدعی شد جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است.


حزب مشارکتسید محمدعلی پورموسوی مدیر کل سیاسی وزارت کشور  درباره انحلال حزب مشارکت و آنچه درباره احیای مجدد این تشکل مطرح می‌شود، اظهار داشت: روند انحلال این تشکل قطعی، روشن و غیرقابل تشکیک است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس مفاد پرونده‌ای که وجود دارد، روند انحلال تشکل مذکور قانونی و منظم انجام شده است.

حزب مشارکت پس از فتنه 88 از سوی وزارت کشور منحل معرفی شد و از فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد اما اخیراً یکی از اعضای این تشکل مدعی شد جبهه مشارکت قانوناً منحل نشده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: