شنبه 17 آگوست 13 | 15:22

توجیه بنز سواری به روایت سایت هاشمی

سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی عکسی از انتقال حضرت امام(ره) با بنز تشریفات نیروی هوایی از پای پله های هواپیمای فرانسوی به سالن فرودگاه مهرآباد به هنگام ورود به ایران در بهمن 57 با این تیتر منتشر کرده است: «وقتی امام سوار بنز شدند!»  


سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی عکسی از انتقال حضرت امام(ره) با بنز تشریفات نیروی هوایی از پای پله های هواپیمای فرانسوی به سالن فرودگاه مهرآباد به هنگام ورود به ایران در بهمن 57 با این تیتر منتشر کرده است: «وقتی امام سوار بنز شدند!»

وقتی امام سوار بنز شد

 

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: