چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۲ | ۱۵:۳۶

شرایط برخورداری از طرح مددجویی کمیته امداد

به موجب این طرح خانواده هایی تحت حمایت قرار می گیرند که به دلیل مواردی از قبیل فوت سرپرست، طلاق، مفقودی یا متارکه سرپرست، از کار افتادگی سرپرست، بیماری سرپرست، اشتغال به خدمت نظا م وظیفه سرپرست یا نان آور خانوار، زندانی شدن سرپرست یا…


تولیت و رسیدگی به امور بیماران و معلولین نیازمند، از کار افتادگان، خانواده زندانیان نیازمند، آسب دیدگان، مصیبت زدگان، درماندگان، مستمندان، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست در راس برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند، این اقشار در صورت احراز شرایط استحقاق، علاوه بر دریافت مستمری، از سایر خدمات حمایتی این نهاد نیز بهره‌مند خواهند شد.

« اجرای طرح مدد جویی»

به موجب این طرح خانواده هایی تحت حمایت قرار می گیرند که به دلیل مواردی از قبیل فوت سرپرست، طلاق، مفقودی یا متارکه سرپرست، از کار افتادگی سرپرست، بیماری سرپرست، اشتغال به خدمت نظا م وظیفه سرپرست یا نان آور خانوار، زندانی شدن سرپرست یا نان آور خانوار و نظایر آن، قادر به تامین مخارج اولیه زندگی خانواده خود نمی باشند.

مراحل حمایت از مشمولین تحت حمایت طرح مدد جویی:

۱ـ اخذ درخواست کتبی از متقاضی، مصاحبه حضوری با وی و تکمیل فرم پذیرش اولیه توسط مددکار پذیرش .

۲ـ مراجعه مدد کار پرسشگر به محل سکو نت متقاضی و بررسی وضعیت معیشتی وی برای حصول اطمینان از نیازمندی

خانواده و تکمیل پرسشنامه تحقیق .

۳ ـ اخذ مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرو نده .

۴ـ تخصیص کد ۱۳ رقمی رایانه ای به افراد خانواده و صدور کارت بیمه خدمات درمانی برای آنان .

۵ ـ معرفی مددجو به بانک جهت افتتاح حساب بانکی برای دریافت مستمری .

فهرست مدارک مورد نیاز :

۱ ـ تقاضانامه کتبی یا معرفی نامه از افراد و مراجع ذیصلاح .

۲ ـ تعداد یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی متقاضی و سایر افراد تحت تکفل دارای استحقاق حمایت.

۳ ـ تعداد ۲ برگ تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه های متقاضی و سایر افراد تحت تکفل وی. چنانچه دیگر صفحات

شناسنامه اعضای خانواده واجد هرگونه توضیحی باشد، ارائه تصویر آن الزامی است.

۴ ـ تعداد سه قطعه عکس ۴×۳ متقاضی و سایر افراد تحت تکفل وی.

۵ ـ ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالاتر از ۱۸ سال .

۶ ـ ارائه گواهی یا مدرک اثبات استحقاق، حسب مورد. از قبیل: گواهی فوت سرپرست یا طلاقنامه برای زنان بی سرپرست و مطلقه، گواهی عدم حضور سرپرست از مراجع قضایی برای زنانی که شوهرانشان ترک انفاق نموده و یا مفقود شده اند، گواهی تالم وازکار افتادگی برای بیماران ومعلولین، گواهی اشتغال به خدمت نظام وظیفه برای سربازان متاهل و درمانده و نظایر آنها.

۷ ـ اخذ نامه معتبر از سایر نهادها و سازمان های حمایتی، مبنی بر عدم بر خورداری متقاضی از حمایتها و مساعدتهای نهادها و سازمان های مذکور .

نحوه پرداخت مستمری:

۱ ـ مستمری مدد جویان طرح مدد جویی بصورت ۲ ماهه به حساب بانکی آنها واریز می گردد .

۲ ـ درطول سال معمولا ۱یا ۲ مرتبه ‌کالا به مدد جویان مذکور تحویل می گردد که مبلغ آن از مستمری آنان کسر میشود.

۳ ـ درصورت وجود اعتبار و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معمولا در آخر هر سال معادل یک یا ۲ ماه مستمری بعنوان عیدی پرداخت می گردد .

۴ ـ سرانه مستمری مدد جویان در سال ۱۳۸۷ به شرح زیر می باشد :

الف ـ خانوارهای یک نفره ماهیانه ۰۰۰/ ۴۰۰ ریال

ب ـ خانوارهای دو نفره ماهیانه ۰۰۰/ ۴۵۰ ریال

ج ـ خانوارهای سه نفره ماهیانه ۰۰۰/ ۵۵۰ ریال

د ـ خانوارهای چهار نفره ماهیانه ۰۰۰/ ۶۰۰ ریال

ه ـ خانوارهای ۵ نفره و بیشتر ماهیانه ۷۵۰/۰۰۰ ریال
بموجب این طرح کلیه سالمندان نیازمند (و عائله تحت تکفل) مقیم روستاها که سن آنها ۶۰ سال و بیشتر است، تحت حمایت انواع خدمات حمایتی و مستمر این نهاد قرار می‌گیرند:

مراحل حمایت از مشمولین تحت حمایت طرح شهید رجایی :

۱ ـ اخذ درخواست کتبی از متقاضی, مصاحبه حضوری با وی و تکمیل فرم پذیرش اولیه توسط مددکار پذیرش

۲ ـ مراجعه مدد کار پرسشگر به محل سکو نت متقاضی و بررسی وضعیت معیشتی وی برای حصول اطمینان از نیازمندی

خانواده و تکمیل پرسشنامه تحقیق .

۳ ـ اخذ مدارک مورد نیاز برای تکمیل پرو نده .

۴ـ تخصیص کد ۱۳ رقمی رایانه ای به افراد خانواده و صدور کارت بیمه خدمات درمانی برای آنان .

۵ ـ معرفی سالمند به بانک جهت افتتاح حساب بانکی برای دریافت مستمری .

فهرست مدارک مورد نیاز :

۱ ـ تقاضانامه کتبی یا معرفی نامه از افراد و مراجع ذیصلاح .

۲ ـ تعداد یک برگ تصویر پشت و روی کارت ملی متقاضی و سایر افراد تحت تکفل دارای استحقاق حمایت.

۳ـ تعداد ۲ برگ تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه های متقاضی و سایر افراد تحت تکفل وی. چنانچه دیگر صفحات شناسنامه اعضای خانواده واجد هرگونه توضیحی باشد ، ارائه تصویر آن الزامی است .

۴ ـ تعداد سه قطعه عکس ۴*۳ متقاضی و سایر افراد تحت تکفل وی .

۵ ـ ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بالاتر از ۱۸ سال .

۶ ـ ارائه گواهی یا مدرک اثبات استحقاق، حسب مورد . از قبیل : گواهی فوت سرپرست یا طلاقنامه برای زنان بی سرپرست و مطلقه، گواهی عدم حضور سرپرست از مراجع قضایی برای زنانی که شوهرانشان ترک انفاق نموده و یا مفقود شده اند، گواهی تالم و از کار افتادگی برای بیماران و معلولین، گواهی اشتغال به‌خدمت نظام وظیفه برای‌سربازان متاهل و درمانده و نظایر آنها .

۷ ـ اخذ نامه معتبر از سایر نهاد ها و سازمان های حمایتی، مبنی بر عدم بر خورداری متقاضی از حمایتها و مساعدتهای نهاد‌ها و سازمان های مذکور.

نحوه پرداخت مستمری:

۱ ـ مستمری مدد جویان طرح شهید رجایی بصورت ۳ ماهه به حساب بانکی آنها واریز می گردد .

۲ ـ در طول سال معمولا ۱ یا ۲ مرتبه کالا به مدد جویان مذکور تحویل می گردد که مبلغ آن از مستمری آنان کسر می شود .

۳ ـ درصورت وجود اعتبار و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معمولا در آخر هر سال معادل یک یا ۲ ماه مستمری بعنوان عیدی پرداخت می گردد .

۴ ـ سرانه مستمری مدد جویان از سال ۱۳۸۷به شرح زیر می باشد (وتا کنون تغییر نکرده ):

الف ـ خانوار های یک نفره ، ماهیانه۰۰۰/ ۴۰۰ ریال

ب ـ خانوار های دو نفره ، ماهیانه۰۰۰/ ۴۵۰ ریال

ج ـ خانوار های سه نفره ، ماهیانه۰۰۰/ ۵۵۰ ریال

د ـ خانوار های چهار نفره ، ماهیانه۶۰۰/۰۰۰ ریال

ه ـ خانوار های ۵ نفره وبیشتر ، ماهیانه۰۰۰/ ۷۵۰ ریال

 1. محمدجواد جعفری
  ۴ شهریور ۱۳۹۷

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه ۳۲ سال سن دارم به خاطر حادثه۳ دندان از بالا روبرو ساقط شده و تعداد ۷ عدد از دندان‌های دیگر عقب بالا و پائین ریخته و مابقی به عصب رسیده صورتم لاغر شده موقع حرف زدن مورد تمسخر و نیشخند افراد و اقوام میشم انگار دارم با دیوار حرف میزنم غصم میشه بغض میکنم قبلاً مشغول به کار تراشکاری بودم امّا اکنون بیکارم به بسیاری از مؤسسات خیریه و بهزیستی و کمیته امداد مراجعه کردم اما اهمیتی ندادند و حمایتم نکردند به فقر دچار شدم حدوداً ۲ سالی میشه که گذشته از سانحه تصادف دلشکسته شدم بخدا غریبی دلم را گرفته که خدا میداند موقع غذا خوردن بخاطر وضع دندان نیش روی لب م چلیده میشه زیر چشمانم پف افتاده از بس غصه خوردم بچه خواهرم میگه از دایی میترسم اینجور شده دهانش و ازم کناره گیری می‌کنه روزگارم بسختی میگذره مجردم مسکنی ندارم حتی نامه ای نوشتم و به دفتر بیت رهبری رفتم ولی اهمیتی به اوضاعم ندادند عاجزم از این احوالات ، غم زده هستم کیست کنار مثانه ام است احساس میکنم مریض شدم حتی هزینه چکاف آزمایش ندارم فکرم درگیر شده ، امیدوارم با کمک رسانی بتوانید تا درمان بشم انشااللّٰه

 2. مریم
  ۱۴ مهر ۱۳۹۷

  سلام خسته نباشید شوهرم بیکار واعتیاد دارن ولی مادرشوهرم وضع مالی خوبی دارن و به ما خونه دادن نشستیم به نام خودشان هست خوراکمون مادرشوهرم تهیه میکند پول توجیبی نمیدهد بعضی موقع ها ناچیز میدهد من تقا ضا دارم یه زن تنها با گرونی کمکی در حقم بکنید یه بچه هم دارم دوست دارم اختیار زندگیم دستم باشه و دستم خالی نباشه

  • رعناجبرییلی
   ۱۱ آذر ۱۳۹۷

   باسلام و خسته نباشید من۲۲سالمه اصلا وضع مالی خوبی نداریم شوهرم هم معتاد و ی کارگر ساده است ی روز میره سرکار ده روز نمیره مستجر هستیم نه از جایی حقوق میگیریم نه هم املاکی چیزی داریم لطفا رسیدگی کنین والا دیگه چاره ای جز خودکشی برامون نمونده نه هم وامی میدن بهمون سرکارم چون دیپلم ندارم هیج جا استخدامم نمیکنن لطفا رسیدگی کنین واقعا زندگی برامون سخت شده ی بچه هم داریم تو خرجی اونم اومدیم تا حدی که خواستیم اعضای بدنمان را بفروشیم

 3. مریم
  ۱۴ مهر ۱۳۹۷

  سلام

 4. زهرا
  ۶ آبان ۱۳۹۷

  سلام و خسته نباشید .
  من ۳۳ سال سن دارم یک دختر یک ساله دارم همسرم اعتیاد داشته با کلی دردرسر اونو به کمپ بردیم الآن مدتی هست برگشته میگه که ترک کرده و کار میکنه ولی ما نمیبینیم پول بیاره و خلاصه اینکه وضع مالی خیلی بدی دارم از طرف خانواده ی شوهرم به هیچ عنوان حمایت نمیشم بلکه مورد تمسخر هم قرار میگیرم جایی ندارم برم و کسی ندارم که کمک کنه و هوای ما را داشته باشه عاجزانه درخواست دارم که به خاطر رضای خدا فکری به حال ما کنید نمدونم چطوری خرج بچم را بدم .

 5. شهلا۶۷
  ۱۵ آبان ۱۳۹۷

  سلام من ۳۰سالمه یک ساله طلاق گرفتم ن برادر دارم ن پدر ،با مادر و خواهرم زندگی میکنم،مادرم بازنشسته بیمه تامین اجتماعی،با وضعیت بی پول و بیکاری و اقتصادامروزه مامانم از عهده خرج و مخارج من برنمیاد ،ایا من میتونم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)باشم؟

 6. خدا
  ۲۲ آبان ۱۳۹۷

  برید با خدا حرف بزنید شاید کمک کردنشون بعد اگه مشکل دارین این همه پول بسته اینترنت رو از کجا میارید

 7. ژیلا
  ۹ آذر ۱۳۹۷

  سلام من ۲۳ سالمه به پسر یه ساله دارم شوهرم کار نداردتو خونه پدر شوهرم زندگی میکنیم پدر شوهرم وضع مالی خوبی دارد وضعیت خوبی نداریم من میتونم تحت پوشش کمیته امداد بشم

 8. زهرا...
  ۱۷ دی ۱۳۹۷

  سلام من دختری ۲۱ساله هستم طلاق گرفتم اما مهریه رو بخشیدم
  آیا میتونم تحت پوشش کمیته باشم؟؟

 9. رحیم بخش
  ۲۰ دی ۱۳۹۷

  سلام بیکاربی کس باهفت بچه بدهکارمردم اوره هستیم خدا چطوری ازشما گذشت میکند پشت سندلی نشسته ایی شکم خودت واگراضافه شد فامیل خودت مینویسی نکن ازخدا بترس ازدست تنگی نوشتم نه سببدکالا نع هیچی ازخدابترس نکن زنگ بزن تابیایم ثیت نام درکمیته امداد یاجزاشغاربی درامد ثبت نام کنید۰۹۱۵۰۳۳۶۷۷۰

 10. بنده خدا
  ۲۹ دی ۱۳۹۷

  من دیسک کمرم به عمل رسیده،فشارعصبیه طی سالها به قلبم فشار میاره،دوتابچه دارم بیمه ندارم کار ندارم توی خونه ۲۰متری ۲ اتاق خیلی کوچک که بخشی از خونه مادریه وپدرم درکودکی فوت کرده ۴ نفری زندگی میکنم ودرگذشته سابقه دارهم بودم که تاابد دامنگیرم،حتی پول پیش ی خونه هم ندارم وهیچوقت نداشتم،ی بچم بزرگ شده،ولی هرگز جرات رفتن به کمیته یابهزیستی رونداشتم واز اسمش میترسم…میتونید راهنمایی کنید تشکر

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: