شنبه 24 آگوست 13 | 12:42

پذیرش ۵۰۰ نفر در بورس دکتری پژوهش‌محور

معاون سازمان امور دانشجویان از پذیرش 500 نفر در بورس دکتری پژوهش‌محور در دستگاه‌های اجرایی خبر داد.


حسن مسلمی نائینی درباره میزان طرح‌هایی که در فرایند بورس دکتری دستگاه‌های اجرایی مورد تایید قرار گرفته‌اند، گفت: نزدیک به 500 نفر در بورس دکتری پژوهش محور پذیرفته شده و به دانشگاه‌ها معرفی خواهند شد تا فرایند مصاحبه از داوطلبان انجام شود.

وی با بیان اینکه بیش از 500 پروژه کاربردی که مورد نیاز حوزه کاربرد است توسط متقاضیان از اول مهرماه به دانشگاه‌های کشور پیشنهاد شده است، افزود: بر این اساس، در صورتی که دانشگاه‌ها متقاضیان را تایید کنند می‌توانند قراردادهای صنعتی و غیرصنعتی با حوزه‌های کاربرد منعقد کنند.

به گفته معاون سازمان امور دانشجویان، این قراردادها مشترکاً و از طریق یک کارشناس صنعت با راهنمایی یک استاد دانشگاه می‌توانند به همراه دانشجو این طرح را پیش ببرند.

مسلمی درباره زمان آغاز فعالیت این عده از دانشجویان، اظهار داشت: در صورت تایید دانشگاه‌ها، دانشجویان از اول مهرماه فعالیت شان را آغاز خواهند کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: