یکشنبه 08 سپتامبر 13 | 12:39

تعریف «کاربر اینترنت» تغییر کرد

مجری پروژه نظام پایش شاخص های ICT گفت: براساس تعریف جدید اتحادیه جهانی ارتباطات کاربر اینترنت کسی است که در طول سه ماه گذشته با هر فناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده و این زمان در تعاریف قبلی ۱۲ ماه بوده است.


امیرحسین محبعلی -مجری پروژه نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور- با اشاره به اینکه ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور با مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری مرکز آمار ایران و اداره آمار و اطلاعات اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) در سالجاری اجرا و اعلام خواهد شد، اظهار داشت: برای اولین بار در کشور انجام طرح جامع آمارگیری تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1392 انجام می‌شود.

وی افزود: طرح آمارگیری جامع تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، سالجاری در چارچوب اجرای نظام پایش شاخص‌های ICT و ظرفیت‌سازی فنی در خصوص ارتقای جایگاه ایران در ارزیابی‌های مجامع بین‌المللی حوزه فاوا توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز آمار ایران به عنوان متولی اجرای آمارگیری‌های ملی در کشور و با هماهنگی و مشاوره اداره آمار و اطلاعات اتحادیه جهانی ارتباطات ITU انجام می‌شود.

او تصریح کرد: ماه گذشته، نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که از بین 93 شاخص مندرج در این نظام، 11 شاخص به روش آمارگیری تخصصی قابل احصاء‌ هستند.

مجری پروژه نظام پایش شاخص های ICT خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اتحادیه جهانی ارتباطات ITU در مردادماه گذشته، مجموعه‌ای از 16 نشانگر خانوار به همراه یک نشانگر مرجع خانوار در حوزه فاوا را مصوب و به کشور‌های عضو ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: از جمله شاخص‌های مهم در این مجموعه 16 تایی می‌توان به محاسبه نسبت خانوارهایی که در 12 ماه گذشته از کامپیوتر استفاده کرده‌اند، نسبت افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند، نسبت خانوارهایی که در خانه دسترسی به شبکه اینترنت دارند و نسبت افرادی که از تلفن همراه استفاده می‌کنند را اشاره کرد.
محبعلی در خصوص آخرین تعریف رسمی درباره کاربر اینترنت گفت: براساس تعریف جدید اتحادیه جهانی ارتباطات کاربر اینترنت کسی است که در طول سه ماه گذشته با هر فناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده و این زمان در تعاریف قبلی 12 ماه بوده که با توجه به توسعه کاربری اینترنت در دنیا به سه ماه تقلیل پیدا کرده است.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی اجرای نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و نیز به عنوان هماهنگ‌کننده ملی حوزه جمع‌آوری و انتشار اطلاعات حوزه فناوری اطلاعات به مجامع بین‌المللی، طرح آمارگیری تخصصی بخش خانوار و افراد در حوزه فاوا در سالجاری را تعریف و با همکاری بخش‌های مختلف اجرایی خواهد کرد.

مجری پروژه نظام پایش شاخص های ICT تاکید کرد: قرارداد این پروژه از مردادماه گذشته آغاز و مشتمل بر چهار فاز طراحی، آموزش آمارگیران، عملیات میدانی و اجرا، داده آمایی و ویرایش موضوعی و استخراج جداول اولیه (بی‌وزن) و نهایی(با وزنی) است.

او در خصوص زمانبندی اجرای این پروژه اظهار داشت: زمان انجام آمارگیری طبق برنامه زمانبندی هماهنگ شده از اواسط مهرماه آتی لغایت انتهای آبان ماه در جامعه آماری طراحی شده در سطح کشور خواهد بود.

محبعلی خاطرنشان کرد: اخذ تاییدیه از تیم راهبری و نهایی‌سازی خروجی‌ها با ITU و در نهایت چاپ و انتشار نتایج در قالب نشریه دو زبانه به فارسی و انگلیسی جهت استفاده علاقمندان حوزه فاوا و نیز ارسال به اتحادیه جهانی ارتباطات جهت اعمال در محاسبه ارزیابی کشور ایران در سال 2013 میلادی از اهداف پیش‌بینی شده در این پروژه محسوب می‌شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: