یکشنبه 08 سپتامبر 13 | 13:42

ایران جزو کم بدهکارترین‌های جهان شناخته شد

مجمع جهانی اقتصاد با اشاره به نسبت ۱۰.۷ درصدی بدهی‌های دولتی ایران به تولید ناخالص داخلی اعلام کرد ایران در میان ۱۴۸ کشور جهان از این نظر رتبه ۹ را به خود اختصاص داده است.


مجمع جهانی اقتصاد در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به گزارش رقابت پذیری جهانی میزان بدهی دولت های 148 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد بدهی های دولتی ایران (نسبت به تولید ناخالص داخلی) تنها از 8 کشور جهان بیشتر است.

بر اساس این گزارش کل بدهی های دولتی ایران در پایان سال 2012 معادل 10.7 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و ایران از این نظر در رتبه 9 جهان قرار گرفته است.

لیبی و تیمور هیچ بدهی دولتی ندارند و پس از این کشور ها برونئی دارالسلام با 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم قرار گرفته است. عربستان با 3.6 درصد،‌ عمان با 6.1 درصد،‌ کویت با 7.3 درصد،‌ استونی با 8.5 درصد،‌ و الجزایر با 9.9 درصد به ترتیب رتبه های چهارم تا هشتم را از نظر نسبت بدهی دولتی خود به تولید ناخالص داخلی اختصاص داده اند.

روسیه با نسبت 10.9 درصدی بدهی های دولتی خود به تولید ناخالص داخلی یک پله پایین تر از ایران در رتبه دهم جهان قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، ژاپن بدهکارترین کشور جهان شناخته شده است. نسبت بدهی های دولتی این کشور به تولید ناخالص داخلی 237.9 درصد اعلام شده است. پس از این کشور یونان با بدهی 158.5 درصدی در رتبه دوم و جامائیکا با 146.6 درصد در رتبه سوم بدهکارترین دولت های جهان شناخته شده اند.

لبنان، ایتالیا،‌ پرتغال، ایرلند،‌ سنگاپور،‌ آمریکا و کیپ ورده نیز در رتبه های چهارم تا دهم بدهکارترین دولت های جهان شناخته شده اند.

بدهی های دولتی آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور 106.5 درصد اعلام شده است. با توجه به تولید ناخالص داخلی 15 تریلیون دلاری آمریکا در سال 2012 میزان دلاری بدهی های دولتی آمریکا بیش از 15 تریلیون دلار برآورد شده است که بالاترین رقم در جهان است.

رتبه بندی کشورها بر اساس بدهی دولتی به GDP

1- Libya ……………………………………….0.0
2- Timor-Leste ……………………………..0.0
3- Brunei Darussalam …………………….2.4
4- Saudi Arabia …………………………….3.6
5- Oman ……………………………………..6.1
6- Kuwait …………………………………….7.3
7- Estonia …………………………………….8.5
8- Algeria …………………………………….9.9
9- Iran, Islamic Rep. …………………….10.7
10- Russian Federation ………………….10.9
11- Chile ……………………………………..11.2
12- Paraguay ……………………………….11.4
13- Azerbaijan ………………………………11.6
14- Kazakhstan …………………………….12.3
15- Cameroon ………………………………14.9
16- Botswana ………………………………14.9
17- Haiti ………………………………………15.4
18- United Arab Emirates ……………….17.6
19- Nigeria …………………………………..17.8
20- Bulgaria …………………………………18.5
21- Ecuador …………………………………18.6
22- Swaziland ………………………………19.0
23- Peru ………………………………………19.8
24- Suriname ……………………………….20.5
25- Luxembourg …………………………..21.1
26- Ethiopia ………………………………….21.6
27- Gabon …………………………………..22.0
28- China …………………………………….22.8
29- Moldova …………………………………23.8
30- Indonesia ……………………………….24.0
31- Guatemala ……………………………..25.1
32- Namibia …………………………………26.6
33- Zambia ………………………………….26.9
34- Australia …………………………………27.2
35- Burkina Faso …………………………..27.7
36- Rwanda …………………………………28.0
37- Cambodia ………………………………28.5
38- Liberia ……………………………………29.1
39- Angola …………………………………..29.3
40- Burundi ………………………………….32.0
41- Mali ……………………………………….32.0
42- Hong Kong SAR ……………………..32.4
43- Benin …………………………………….32.5
44- Georgia ………………………………….32.7
45- Colombia ……………………………….32.8
46- Bolivia ……………………………………33.1
47- Nepal …………………………………….33.1
48- Macedonia, FYR ……………………..33.3
49- Dominican Republic …………………33.5
50- Korea, Rep. ……………………………33.7
51- Bahrain ………………………………….33.7
52- Norway ………………………………….34.1
53- Chad ……………………………………..34.5
54- Uganda ………………………………….34.5
55- Honduras ……………………………….34.7
56- Costa Rica ……………………………..34.8
57- Turkey ……………………………………36.4
58- Latvia …………………………………….36.4
59- Romania ………………………………..37.0
60- Ukraine ………………………………….37.4
61- Qatar …………………………………….37.8
62- Sweden …………………………………38.0
63- New Zealand ………………………….38.2
64- Madagascar ……………………………38.3
65- Panama …………………………………38.8
66- Armenia …………………………………39.5
67- Lithuania ………………………………..39.6
68- Trinidad and Tobago ………………..39.7
Taiwan, China …………………………40-69
70- Tanzania ………………………………..41.4
71- Lesotho …………………………………41.9
72- Philippines ……………………………..41.9
73- South Africa ……………………………42.3
74- Bangladesh 1 …………………………..42.9
75- Guinea …………………………………..43.0
76- Czech Republic ………………………43.1
77- Mexico …………………………………..43.5
78- Thailand …………………………………44.3
79- Bosnia and Herzegovina …………..44.3
80- Tunisia …………………………………..44.5
81- Sierra Leone …………………………..44.5
82- Argentina ……………………………….44.9
83- Senegal …………………………………45.0
84- Mozambique …………………………..46.6
85- Yemen …………………………………..46.7
86- Myanmar………………………………..47.5
87- Kenya ……………………………………48.2
88- Kyrgyz Republic ………………………48.9
89- Côte d’Ivoire …………………………..49.1
90- Switzerland …………………………….49.1
91- Denmark ………………………………..50.1
92- Mauritius ………………………………..50.3
93- Montenegro ……………………………51.1
94- Mongolia 1 ………………………………51.7
95- Nicaragua ………………………………52.1
96- Vietnam …………………………………52.1
97- El Salvador……………………………..52.2
98- Slovak Republic ………………………52.3
99- Slovenia …………………………………52.6
100- Lao PDR ………………………………..53.1
101- Finland …………………………………..53.3
102- Uruguay …………………………………53.7
103- Malawi …………………………………..54.9
104- Poland …………………………………..55.2
105- Malaysia …………………………………55.5
106- Croatia …………………………………..56.3
107- Ghana ……………………………………56.5
108- Venezuela ………………………………57.3
109- Morocco ………………………………..59.6
110- Guyana ………………………………….60.3
111- Zimbabwe ………………………………60.5
112- Albania …………………………………..60.6
113- Pakistan …………………………………62.1
114- Serbia ……………………………………63.7
115- Puerto Rico …………………………….64.1
116- India ………………………………………66.8
117- Brazil ……………………………………..68.5
118- Netherlands ……………………………71.7
119- Bhutan …………………………………..72.1
120- Malta …………………………………….72.5
121- Barbados ……………………………….72.6
122- Austria …………………………………..73.7
123- Israel ……………………………………..74.6
124- Gambia, The …………………………..77.2
125- Hungary …………………………………79.0
126- Sri Lanka ……………………………….79.1
127- Jordan …………………………………..79.6
128- Mauritania ………………………………79.7
129- Egypt …………………………………….80.2
130- Germany ………………………………..82.0
131- Seychelles ………………………………82.5
132- Spain …………………………………….84.1
133- Canada ………………………………….85.6
134- Cyprus …………………………………..86.2
135- France …………………………………..90.3
136- United Kingdom ………………………90.3
137- Iceland …………………………………..99.1
138- Belgium …………………………………99.6
139- Cape Verde ………………………….103.4
140- United States ………………………..106.5
141- Singapore …………………………….111.0
142- Ireland ………………………………….117.1
143- Portugal ……………………………….123.0
144- Italy ……………………………………..127.0
145- Lebanon ………………………………139.5
146- Jamaica ……………………………….146.6
147-Greece …………………………………158.5
148- Japan ………………………………….237.9

  1. مسعود
    8 سپتامبر 2013

    جالب اینکه در پایان دولتهای ششم و هشتم ایران جزو کشورهای با بدهی بالا بود!
    حال باز هم بگویند یک دولت بدهکار را تحویل گرفته اند!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: