یکشنبه 15 سپتامبر 13 | 12:41

بررسی هويت‌شناسی در تفکر امام خمینی(ره)

در واقع نگارنده در پی آن است تا با مراجعه به بیانات حضرت امام خمینی مشخص کند که در نگاه ایشان هویت یک مسلمان ایرانی چه مؤلفه‌هایی دارد؟ و اساسی‌ترین مؤلفه آن کدام است؟ که سؤال اصلی این مقاله نیز می‌باشد.


اثر حاضر مجموعه مقالاتي در مورد مفهوم‌شناسي سياسي در انديشه‌ امام خميني(ره) است که از 9 مقاله به همراه يک مقدمه تشکيل شده است.

در مقدمه اثر، نويسنده در مورد سرآمدي امام خميني و مفهوم‌سازي سياسي به بحث پرداخته و معتقد است که از جمله فعاليت‌هاي مهم در حوزه‌ انديشه و عمل سياسي، «مفهوم‌سازي» است كه امروزه از آن به‌عنوان يكي از منابع مهم قدرت نرم نظام‌ها ياد مي‌شود. در قالب اين فعاليت سه سياست مختلف قابل تعريف و اجراست که نگارنده در مورد سياست اول، اصلاح معنايي، سياست دوم، تغيير معنايي و سياست سوم، جعل اصطلاح به بحث پرداخته است.

در مقاله اول با عنوان با عنوان «معنويت و سياست» نگارنده به بحث و بررسي کالبدشکافي مفهومي ‌معنويت، تعريف لغوي و اصطلاحي معنويت، مدل‌هاي معنويت، معنويت‌گرايي جديد، معنويت اسلامي (معنويت و تأله)، الزامات سلبي و ايجابي معنويت‌گرايي، ويژگي‌ها و آثار معنويت از جمله معنويت و توليد قدرت معنوي، معنويت و هدايت‌گري، معنويت و رهايي‌بخشي، معنويت و جهانشمولي پرداخته است.

در مقاله دوم با عنوان «اخلاق و سياست» نگارنده در مورد كالبدشكافي مفهومي اخلاق و تبارشناسي اخلاق و سياست بحث نموده است. سپس در ادامه در مورد نظريه شرعي‌سازي سياست، مفهوم اخلاق و سياست از منظر امام خميني(ره)، بنيادهاي پيوستاري اخلاق و سياست نزد امام خميني(ره) از جمله هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و اسلام‌شناسي به بحث و بررسي پرداخته است.

 بررسی هويت‌شناسي در تفکر حضرت امام(ره)

مقاله سوم با عنوان «تربيت سياسي» نگارنده در مورد بينش سياسي، آرمان‌گرايي، اصول‌گرايي، اصلاح‌گرايي، دانش سياسي، عمل سياسي، التزام به قانون و مسئوليت و مشارکت سياسي بحث نموده است. مقاله چهارم با عنوان «هويت» به دنبال بررسي اين موضوع هويت در‌ انديشه حضرت امام خميني(ره) مي‌باشد.

در واقع نگارنده در پي آن است تا با مراجعه به بيانات حضرت امام خميني مشخص کند که در نگاه ايشان هويت يک مسلمان ايراني چه مؤلفه‌هايي دارد؟ و اساسي‌ترين مؤلفه آن کدام است؟ که سؤال اصلي اين مقاله نيز مي‌باشد. بر همين اساس در اين مقاله در مورد كالبدشكافي مفهومي هويت، هويت ايراني ـ اسلامي، نظريه‌هاي هويت، هويت‌شناسي در انديشه حضرت امام خميني(ره) و اصول راهبردي ايشان بحث شده است.

در مقاله پنجم با عنوان «سرمايه اجتماعي» نگارنده ابتدا در مورد ساختار انديشه سياسي امام خميني(ره) بحث نموده و در ادامه پيرامون جايگاه سرمايه اجتماعي در انديشه سياسي امام(ره) مباحثي را مطرح نموده است. مقاله ششم با عنوان «مشاركت سياسي غيرانتخاباتي» در مورد انواع‌ مشاركت سياسي، نقد مشارکت انتخاباتي، مناسک سياسي، مباني مشارکت سياسي غيرانتخاباتي در انديشه امام خميني(ره) و مجاري مشارکت سياسي غيرانتخاباتي در انديشه امام خميني(ره) از جمله نماز جمعه و حج بحث نموده است.

مقاله هفتم با عنوان «تحجر و تحجرگرايي» پيرامون کالبدشکافي تحجر، گونه‌شناسي تحجر، ريشه‌هاي تحجر، مفهوم تحجر در کلام امام خميني(ره) و اصول راهبردي نقد و نفي تحجرگرايي در انديشه امام خميني(ره) به بحث و بررسي پرداخته شده است.

مقاله هشتم با عنوان «مستكبر و مستضعف» ضمن بيان کالبدشکافي مفهومي و جايگاه استکبارستيزي، پيرامون لزوم و اهميت استکبارستيزي، عوامل مؤثر در شکل‌گيري مفهوم استکبار و استضعاف، عوامل مؤثر در شکل‌گيري رابطه استکباري، وظايف جامعه اسلامي در قبال مستضعفين، ابداعات حضرت امام(ره) در دفاع از مستضعفين و ويژگي‌ها و اصول حکومت مستضعفين بحث شده است.

مقاله نهم با عنوان «ملت» ضمن بررسي شخصيت و انديشه سياسی امام خميني(ره) به بررسی واژه ملت، كاربرد ملت در جلد سوم، يازدهم و بيست و يکم صحيفه امام(ره) پرداخته است.

کتاب «مفهوم‌شناسي سياسي در انديشه سياسي امام خميني(ره)» تألیف مهدي اسدي، مجتبي باباخاني، ميثم بشري لحاقي، محمد دريکوند، اميد شفيعي قهفرخي، مصطفي غفاري، روح‌الله فرهادي، حسين محمدي سيرت، امير محمودي به اهتمام اصغر افتخاري به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 85000 ريال منتشر شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: