شنبه 28 سپتامبر 13 | 16:02

یک سوم صهیونیست‌ها بازنشسته نمی‌شوند

آنچه که پایگاه خبری جویش آنلاین آن را دردناکتر از همه میداند آن است که به استناد این گزارش تنها 12 درصد اسرائیلی ها از قرارداد بازنشستگی خود با دولت آگاهی دارند و این به این معناست که 82درصد صهیونیستها نمیدانند که در هنگام بازنشستگی چه مزایایی دریافت میکنند؟


به نوشته جویش آنلاین ازهر سه صهیونیست یک‌ نفر هیچگاه بازنشسته نمی‌شود.8404-16752-8588213393379520345-23

این پایگاه خبری با چاپ عکسی از یک اسرائیلی بازنشسته که در بین زباله ها به دنبال غذا می گردد می افزاید:درسالهای اخیر تعداد کسانیکه مستری ثابت و قراردادهای مالی ثابت دارند بشدت کاهش یافته است.

مرکز آماراسرائیل باانتشار گزارشی درمورد وضعیت معیشتی وقراردادهای مالی و قراردادهای مستمری بازنشستگان در سال 2012 اعلام کرده است:اسرائیلی های 20 تا 29 ساله بدلیل نداشتن قراردادهای مالی ثابت نمی توانند برای بلند مدت برنامه ریزی کنند. این پایگاه خبری هشدارداده است که ازهر دو اسرائیلی 20 تا 24 ساله یکی حقوق بازنشستگی دریافت نمیکند.

انتشار این آمار برای کابینه رژیم صهیونیستی که مدعی برنامه ریزی های دقیق و حساب شده در جهان است و ادعای برنامه ریزی معیشتی و مالی دقیق برای تک تک آحاد جامعه صهیونیستی است یک فاجعه بزرگ محسوب می شود.

این آمار نشان داد برنامه هایی که تل آویو آن را دقیق و حساب شده میداند و به آن مباهات میکند تنها حرف بوده و فقط روی کاغذ عملی شده است.

آنچه که پایگاه خبری جویش آنلاین آن را دردناکتر از همه میداند آن است که به استناد این گزارش تنها 12 درصد اسرائیلی ها از قرارداد بازنشستگی خود با دولت آگاهی دارند و این به این معناست که 82درصد صهیونیستها نمیدانند که در هنگام بازنشستگی چه مزایایی دریافت میکنند؟

به نظر کارشناسان اقتصادی این بی اطلاعی از یکسو بدلیل نبود آگاهی دربین صهیونیستها واز سوی دیگر نشان دهنده اراده تل آویو برای شفاف عمل نکردن بدلایلی خاص است.این پایگاه خبری از دولت اسرائیل خواست با دادن جزئیات بیشتر در مورد حق و حقوق بازنشستگان اسرائیلی و ارزیابی شرایط اقتصادی آینده آنها زندگی امنی برای آنها فراهم کند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: