دوشنبه 30 سپتامبر 13 | 11:48

مرکز ملی فضای مجازی تغییر نام داد

در آخرین روز برگزاری این نمایشگاه و با توجه به مباحث مطرح شده در ارتباط با رسالت مرکز ملی فضای مجازی و تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر بازگشت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به زیرمجموعه وزارت ارتباطات، دیروز عنوان مرکز ملی فضای مجازی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران تغییر نام داد.


عنوان مرکز ملی فضای مجازی در آخرین روز برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران تله‌کام 2013 به مرکز تحقیقات مخابرات ایران تغییر نام داد.

در آخرین روز از برگزاری مراسم چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران تله کام 2013 تابلوی سر در غرفه مرکز ملی فضای مجازی در سالن 8 نمایشگاه بین‌المللی تهران تغییر نام داد.

در آخرین روز برگزاری این نمایشگاه و با توجه به مباحث مطرح شده در ارتباط با رسالت مرکز ملی فضای مجازی و تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر بازگشت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به زیرمجموعه وزارت ارتباطات، دیروز عنوان مرکز ملی فضای مجازی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران تغییر نام داد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: