دوشنبه 30 سپتامبر 13 | 16:05

نهمین شورای هماهنگی کتاب سیما برگزار شد

از مباحث مطرح شده در نهمین شورای هماهنگی کتاب سیما می‌توان به بررسی جدول پخش برنامه‌های اعلام شده توسط شبکه‌ها با موضوع کتاب وکتابخوانی، لزوم توجه بیشتر شبکه‌های سیما …


شورای هماهنگی کتاب سیما، شورایی است متشکل از نمایندگان شبکه‌های تلویزیونی و برخی از صاحبنظران حوزه کتاب همچون فرید حداد عادل، مهدی فضایلی، مجید صحاف، محمد خانی، علی اکبر اشعری و مجید چینی فروشان که هر ماه به ریاست آقای رستم وندی مدیر شبکه چهار در سالن کنفرانس‌ این شبکه تشکیل می‌شود.

نهمین جلسه‌ی شورا در سال 92، روز یکشنبه هفتم مهرماه برگزار شد و مصوباتی به همراه داشت. هدف این شورا برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جامع و هماهنگی بین شبکه‌ها برای چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های سیما برای ترویج موثر کتابخوانی و ایجاد نهضت مطالعه در کشور است. از مباحث مطرح شده در نهمین شورای هماهنگی کتاب سیما می‌توان به بررسی جدول پخش برنامه‌های اعلام شده توسط شبکه‌ها با موضوع کتاب وکتابخوانی، لزوم توجه بیشتر شبکه‌های سیما به امر کتاب وکتابخوانی برابر سند راهبردی تهیه شده در شورا، بررسی اقدام‌های صورت گرفته تاکنون در شورای تایید بررسی کتاب در اداره کل بازرگانی و ارائه‌ی پیشنهادهای لازم برای معرفی کتاب و اهمیت مطالعه در برنامه‌های ترکیبی اشاره کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: