شنبه 05 اکتبر 13 | 14:44

امنیت اجتماعی‌شده؛ با رویکردی اسلامی

این اثر در راستای شناخت مفهومی و تحلیل نظری «امنیت اجتماعی شده» در گفتمان اسلامی نوشته شده است، اگرچه تاکنون در ارتباط با امنیت در اسلام منابع خوبی تحقیق و منتشر شده اما تلاش برای ارایه تحلیلی علمی و نظام‌مند در موضوع «امنیت اجتماعی شده» کمتر در دستور کار بوده است.


«امنیت اجتماعی‌شده؛ رویکرد اسلامی» هشتمین اثر گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

این کتاب نتیجه پژوهش یکی از طرح‌های مرحله نخست منظومه تحقیقاتی «طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی» است که به قلم دکتر اصغر افتخاری تالیف شده است.

n00181976-b

این اثر در راستای شناخت مفهومی و تحلیل نظری «امنیت اجتماعی شده» در گفتمان اسلامی نوشته شده است، اگرچه تاکنون در ارتباط با امنیت در اسلام منابع خوبی تحقیق و منتشر شده اما تلاش برای ارایه تحلیلی علمی و نظام‌مند در موضوع «امنیت اجتماعی شده» کمتر در دستور کار بوده است.

این اثر به روش «امنیت اجتماعی‌شده» و سپس نظریه‌پردازی بومی آن‌که مبتنی بر اصول اسلامی است، مي پردازد.

این اثر پژوهشی متمایز از گفتمان غربی است و تمامی پژوهشگران، دانشجویان و استادان حوزه مطالعات امنیتی و علاقه‌مندان به نظریه‌های اسلامی را مخاطبان خود می‌داند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: