یکشنبه 06 اکتبر 13 | 15:15

واکاوی «زندگی سیاسی» در «سوره اندیشه»

سوره اندیشه در این شماره با محوریت انتخابات در سرویس سبک زندگی به موضوع «زندگی سیاسی» و در سرویس نظام اجتماعی به موضوع «انتخابات» پرداخته است. همچنین سرویس نظریه اجتماعی با پرونده‌ «مردم سالاری اسلامی»، سرویس تفکر با پرونده‌ «خرد جمعی»، سرویس هنر با پرونده‌ «وهم جمعی و خیال» و سرویس تاریخ با پرونده «طرحی برای آینده» سعی کرده است ابعاد عمیق‌تری از مسئله‌ انتخابات را در دنیای کنونی مورد مداقه قرار دهد.


شماره ۷۰ و ۷۱ (سیزدهمین شماره دوره جدید) ماهنامه فرهنگی-تحلیلی «سوره اندیشه» منتشر شد.

سوره اندیشه در این شماره با محوریت انتخابات در سرویس سبک زندگی به موضوع «زندگی سیاسی» و در سرویس نظام اجتماعی به موضوع «انتخابات» پرداخته است. همچنین سرویس نظریه اجتماعی با پرونده‌ «مردم سالاری اسلامی»، سرویس تفکر با پرونده‌ «خرد جمعی»، سرویس هنر با پرونده‌ «وهم جمعی و خیال» و سرویس تاریخ با پرونده «طرحی برای آینده» سعی کرده است ابعاد عمیق‌تری از مسئله‌ انتخابات را در دنیای کنونی مورد مداقه قرار دهد.

139207141440242261304925

در هفتاد و هفتاد و یکمین شماره این ماهنامه آثاری از سیدمحمدمهدی میرباقری، علی‌اکبر رشاد، یوسفعلی میرشکاک، حکمت‌الله ملاصالحی، مهدی حجت، منوچهر آشتیانی، سیدموسی دیباج، علی‌اصغر مصلح، انشاءالله رحمتی، اصغر طاهرزاده، احمد رهدار، ابراهیم فیاض، محمدجواد صافیان، کاووس سیدامامی، محمدعلی مرادی، علیرضا شیری، نجف لک زایی، محمدحسن علیپور و… به چشم می‌خورد.

«منشأ توجه به سیاست از دیدگاه روان‌شناسی»، «جایگاه امر سیاسی در زندگی مدرن»، «سیاست کار است یا زندگی؟»، «روسو و بحران خاموشی اراده‌ عمومی»، «ایدئولوژی‌زدگی در سیاست ایرانی»، «توقف در اعتدال»، «رادیکالیسم در اندیشه»، «محافظه‌کاری در رفتار»، «غلبه‌ دموکراسی بر بروکراسی»، «پیشرفت علم در بستر گفت وگوی همگانی»، «حجیت علم در گرو تفاهم اجتماعی»، «مردم‌سالاری اسلامی به‌جای جمهوری اسلامی» و… از عناوین منتشر شده در این شماره‌ ماهنامه‌ «سوره اندیشه» است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: