چهارشنبه 09 اکتبر 13 | 12:39

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات شد

با رای موافق 124 نماینده فیاض شجاعی به عنوان دادستان دیوان محاسبات کل کشور منصوب شد.


پس از بررسی گزینه پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات کشور از سوی نمایندگان، فیاض شجاعی با کسب 124 رای موافق از 199 نماینده حاضر در مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کل کشور منصوب شد.

روز گذشته فیاض شجاعی پس از کسب 12 رای در کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل برابری رای کسب کرده وی با مرادی به قید قرعه از سوی کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان گزینه پیشنهادی این کمیسیون به مجلس معرفی شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: