دوشنبه 14 اکتبر 13 | 12:42

گزارش تصویری: نام «خدا» بر سر درخانه‌ها


نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها
نام خدا بر سر در خانه ها

  1. ساده دل
    14 اکتبر 2013

    چرا نام خدا رو بالای در خونه های شیک نمی بینیم همه ی این خونه ها هم قدیمی ان و هم اینکه مشخصه که مناطق پایین شهرن!!!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: