سه‌شنبه 22 اکتبر 13 | 11:41

کاهش کیفیت «دارو» قربانی تغييرات نرخ «ارز»

تغییرات نرخ ارز باعث حذف مارژین دارو می‌شود که همین امر منجر به ضرردهی صنایع داروسازی و در ‌‌نهایت منجر به کاهش کیفیت داروهای تولید داخل می‌شود.


دکتر علی منتصری، عضو انجمن سندیکای دارویی گفت: «وزارت بهداشت» یک مرکز هدایت و حمایت از قوانین جاری در سیستم دارویی کشور است و مشکل اساسی ما در حوزه دارو روش‌ها و قواعدی است که ما آن‌ها رابه بازی می‌گیریم و همین موضوع باعث مشکلات عدیده در «صنعت داروسازی» شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات صنعت داروسازی نحوه قیمت گذاری بر «دارو» است، صنابع داروسازی باید سود ده باشند که سرمایه گذاری کنند تا به حیات خود ادامه دهند. در واقع اگر کیفیت عالی از دارو‌ها انتظار داریم باید برای این کیفیت عالی و معرفی آن هزینه کنیم.

منتصری عنوان کرد: در واقع باید برای داروهای تولید داخل بازار یابی کنیم. اگر انتظار داریم که دارو در اقصی نقاط کشور توزیع شود باید «هزینه مارژین دارو» را در نظر بگیریم.

منتصری تصریح کرد: وقتی دارویی از خارج وارد کشور می‌شود قیمت آن در آن طرف مرز مشخص می‌شود و وقتی با آن قیمت تعیین شده وارد کشور می‌شود، «هزینه مارژین دارو»، هزینه توزیع و سود داروخانه بر روی آن اضافه می‌شود، در صورتیکه برای صنعت داروسازی داخل کشور ما کمترین قیمت تمام شده را برای دارو لحاظ و مارژین‌های دیگر را در قیمت آن اعمال می‌کنیم.

منتصری تاکید کرد: وقتی تغییری در نرخ ارز ایجاد شود و «تورم» افزایش پیدا کند، خود به خود مارژین سود از بین می‌رود و صنعت ضررده می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که صنایع کیفیت را پایین بیاورند، منابع اولیه را از کشورهایی که ارزان می‌فروشند خریداری کنند و تمام این عوامل در ‌‌نهایت باعث تضعیف صنعت داروسازی می‌شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: