سه‌شنبه 22 اکتبر 13 | 12:15

مجموعه قوانین وزارت علوم منتشر شد

کلیه دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری کشور جهت دریافت این مجموعه می‌توانند به اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کنند.


کتاب مجموعه قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم منتشر شد.

خداداد خدادادی مدیر کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم گفت: این کتاب در دو مجلد و در بخش‌های 10گانه به ترتیب کلیات، تشکیلات مالی و معاملاتی، هیأت علمی، کارکنان غیر هیات علمی، ایثارگران، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، انتظامی و تخلفات و انضباطی به چاپ رسیده است.

وی افزود: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری کشور جهت دریافت این مجموعه می‌توانند به اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه کنند.

شایان ذکر است، فایل الکترونیکی کتاب مزبور با قابلیت جست‌وجو در سایت اداره کل لوایح و قوانین معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به آدرس www.msrt.ir/sites/mogharrat قابل دسترس است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: