چهارشنبه 23 اکتبر 13 | 11:26

فراخوان همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سومین همایش سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 31 اردیبهشت و اول خرداد سال آینده برگزار می شود.


سومین همایش سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان: به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» در روزهای 31 اردیبهشت و اول خرداد ماه سال آینده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

هدف این کنفرانس بهره گیری از دستاوردهای علمی موجود جهان، ارزیابی نظریه ها و مدل های رایج توسعه، میزان سازگاری آنها با مبانی اسلامی و ویژگی های جامعه ایران و بررسی تجربیات عینی سایر کشورها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی برای تدوین نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت است.

محورهای این همایش عبارتند از:

– تحلیل و آسیب شناسی نظریه های رایج و مدل کلان توسعه غربی.

– ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترکات آنها.

– چالش های بنیادین موجود در کشورهای صنعتی.

– میزان سازگاری نظریه ها و مدل های رایج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ویژگی های جامعه ایران.

– تحلیل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرایط ایران.

– تبیین نظریه های اندیشمندان ایرانی برای پیشرفت کشور.

– واکاوی دیده ها و عناصر پایه برای شکل گیری نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت.

وبگاه کنفرانس به نشانیhttp://tc.olgou.ir آماده دریافت مقالات است.

حداکثر مهلت ارسال مقالات 15 بهمن ماه امسال است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: