چهارشنبه 23 اکتبر 13 | 12:48

شماره چهارم هفته‌نامه اقتصاد ما منتشر شد

استحکام ساخت درونی نظام و قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک ایران،بودن یا نبودن طرح شبنم! آنهایی که از نبود شفافیت سود می‌برند!،وزیر اقتصاد از بانک جهانی درخواست کمک کرد،ارتباط وزارت نفت و امورخارجه برای پیشبرد دیپلماسی نفتی،آمریکا نمی‌خواهد ساختمان تحریم‌ها فروبریزد … از عناوین موضوعات شماره جدید اقتصاد ما است.


چهارمین شماره هفته‌نامه اقتصاد ما منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

eqtesadma4

استحکام ساخت درونی نظام و قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک ایران

بودن یا نبودن طرح شبنم! آنهایی که از نبود شفافیت سود می‌برند!

وزیر اقتصاد از بانک جهانی درخواست کمک کرد

ارتباط وزارت نفت و امورخارجه برای پیشبرد دیپلماسی نفتی

آمریکا نمی‌خواهد ساختمان تحریم‌ها فروبریزد

دانلود:شماره چهارم هفته‌نامه اقتصاد ما

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: