یکشنبه 03 اکتبر 10 | 16:20

انقلاب فرهنگی و سياسی در سيره امام صادق(ع)

امام صادق (ع) مسئله اصلی زندگی خود را انقلاب سياسي و نفي طاغوت‏ها و انقلاب فرهنگي و آموزش‏ براي رشد و آگاهي بخشي جامعه قرار دادند، تا با اين «نفي‏» و «اثبات‏» بتواند اسلام‏ را از زير حجاب‏هاي جهل و غرور خودکامگان رهايي بخشد.


امام صادق(ع) هشتمين ستاره فروزان آسمان عصمت و ششمين اختر تابان‏ سپهر امامت و ولايت در هفدهم ربيع‏الاول سال‏83 ه.ق در مدينه چشم به جهان گشود و در 25 شوال سال 148 در 65 سالگي به دستور منصور دوانيقي (دومين طاغوت عباسي) مسموم شده و به شهادت رسيد.

در زندگي سراسر افتخار او، دو موضوع همچون دو جريان‏ هميشگي با پرتلاش ‏ترين شکل در راس موضوعات ديگر ديده مي‏شد، که هر دو در يک صراط قرار داشته و تکميل کننده همديگر بودند که عبارت‏اند از: طاغوت زدايي و نشان‏ دادن چهره اسلام ناب؛اسلام محمد(ص) و علي(ع).

آن حضرت در وضعيتي قرار گرفت که اسلام چهره حقيقي خود را از دست داده بود و از قرآن و اسلام جز نامي باقي نمانده بود، چرا که مدتي با امويان و سپس باعباسيان درگير بود که بر کشور پهناور اسلامي حکومت مي‏ کردند، و همه چيز را با ميل‏ و هوس‏هاي نفساني خود رتق و فتق مي‏نمودند و اسلام را به دنبال اهداف شوم خود مي‏کشيدند و آن را پلي براي اجراي مقاصد طاغوتي خود قرار داده بودند.

امام صادق(ع) در طول 34 سال امامت ‏خود (114 148 ه.ق) با پنج‏ حکمران اموي يعني هشام بن عبدالملک، وليد بن يزيد، يزيد بن وليد، ابراهيم بن وليد، مروان بن‏محمد، درگير بود، پس از انقراض آنها با دو خليفه عباسي يعني عبدالله بن محمد معروف به سفاح و منصور دوانيقي رو به رو گرديد. آن حضرت براي نجات اسلام ومسلمين چاره‏اي نمي‏ ديد، جز اين که مانند پدرش امام باقر(ع) دو موضوع را مساله‏ اصلي زندگي خود قرار دهد؛ يعني همان دو موضوعي که از کلمه طيبه «لا اله الاالله‏» نشات مي‏گرفت و تحقق عيني چنين کلمه‏اي که اساس اسلام محمد(ص) و علي(ع) را تشکيل مي‏داد، نياز به انقلاب سياسي و نفي طاغوت‏ها، و انقلاب فرهنگي و آموزش‏ براي رشد و آگاهي بخشي جامعه داشت، تا با اين «نفي‏» و «اثبات‏» بتواند اسلام‏ را از زير حجاب‏هاي جهل و غرور خودکامگان رهايي بخشد، و چهره ناب آن را به عموم‏ نشان دهد. روشن است که چنين کار بزرگي، بسيار دشوار و طاقت فرسا بود، در عين‏حال امام صادق(ع) که خود را وقف اسلام و قرآن نموده بود، با همتي بلند و اراده‏اي ‏محکم، به اين کار بسيار عميق و بزرگ دست زد و تا آخر عمر هم‏چنان با قاطعيت‏ ادامه داد و سرانجام در اين راه شهد شهادت نوشيد.

بنابراين، آن حضرت همه وجودش را در مسير اين نفي و اثبات فدا نمود، و به‏ پيروان خود آموخت که اصلي‏ترين کار آنها بايد اين دو کار سياسي و فرهنگي باشد،که اساس رشد و تکامل همه جانبه در پرتو آن به دست‏خواهد آمد.

تاسيس دانشگاه جعفري يا حوزه علميه
شاگردان امام باقر(ع) پس از درگذشت آن‏ حضرت به گرد شمع وجود امام صادق(ع) حلقه زدند. امام عليه السلام نيز با جذب ‏شاگردان جديد به تاسيس يک نهضت عظيم فکري و فرهنگي و بالنده مبادرت ورزيد، به‏گونه‏اي که طولي نکشيد مسجد نبوي در مدينه منوره و مسجد کوفه در شهر کوفه به ‏دانشگاهي عظيم تبديل شد. درگيري شديد بين بني‏عباس و بني‏اميه، آنان را آن چنان‏ به خود مشغول کرده بود، که فرصتي طلايي براي امام صادق(ع) و يارانش به دست آمد، آن حضرت با استفاده از اين فرصت‏ به بازسازي و نوسازي فرهنگ ناب اسلام پرداخت وشيفتگان مکتب حق از اطراف و اکناف، از بصره، کوفه، واسط، يمن و نقاط مختلف حجازبه مرکز اسلام يعني مدينه، سرازير شدند و چون پروانگاني دلباخته به گرد شمع‏ وجود امام صادق(ع) تجمع کردند. روز به روز به تعداد شاگردان مي‏افزود، به گونه‏اي که تعداد آنها به چهار هزارنفر رسيد.

شيخ طوسي (وفات يافته 460 ه.ق) در رجال خود تعداد شاگردان امام صادق(ع) را3197 مرد و 12 زن نام مي‏برد.

«حسن بن علي بن زياد وشاء» که خود از اساتيد حديث، و از شاگردان امام‏ رضا(ع) است مي‏گويد: «من در مسجد کوفه نهصد استاد حديث را ديدم که از امام‏صادق(ع) نقل حديث مي‏کردند، و مکرر مي‏گفتند: قال الصادق، قال جعفر بن محمد(ع‏»).

اين دانشگاه عظيم صدها مجتهد، استاد، دانشمند و محقق تربيت‏ شدند، که هر کدام‏از شخصيت‏هاي بزرگ علمي به شمار مي‏آمدند، و گروهي از آنان داراي آثار علمي وشاگردان متعدد شدند. شيخ مفيد (وفات يافته‏413 ه.ق) مي‏نويسد: «به قدري علوم‏از امام صادق(ع) نقل شده که در همه جا پخش شده، و زبان به زبان به گردش درآمده‏است، و از هيچ يک از افراد خاندان رسالت، آن همه علم و حديث، نقل نشده است.»

با توجه به اين که شاگردان امام صادق(ع) به شيعيان انحصار نداشتند، بلکه ديگران‏نيز از خرمن فيض او خوشه مي‏چيدند. مالک، پيشواي فرقه «مالکي‏» در ضمن گفتاري‏گويد: «در علم و عبادت و پاک‏زيستي، برتر از جعفر بن محمد(ع) هيچ چشمي نديده، وهيچ گوشي نشنيده و به قلب هيچ بشري خطور نکرده است.» ابوحنيفه پيشواي فرقه‏حنفي، دو سال شاگرد امام صادق(ع) بود، به طوري که اين دو سال را اساس و سرمايه‏اصلي علوم خود دانسته و مي‏گويد: «لولا السنتان لهلک نعمان; اگر آن دو سال نبود،نعمان هلاک مي‏شد.» از گفتني‏ها اين که: روزي منصور دوانيقي طاغوت عصر امام‏صادق(ع)، ابوحنيفه را احضار کرد و به او گفت: مردم شيفته جعفر بن محمد شده‏اند واو داراي شاگردان بسيار شده است، يک سري مسائل دشواري را نزد خود در نظر بگير،تا در ملا عام از او بپرسي، تا او در پاسخ فروماند، و از نظر چشم مردم ساقط شود.

«ابوحنيفه مي‏گويد: چهل مساله مشکل نزد خودم رديف کردم، و به مجلس منصوردوانيقي در «حيره‏» حاضر شدم، ديدم جعفر بن محمد(ع) در سمت راست منصور نشسته ‏است، همين که چشمم به آن حضرت افتاد آن چنان تحت تاثير شکوه و جلال او قرار گرفتم که خود را باختم، سلام کردم و با اشاره منصور نشستم، منصور به امام رو کرد و گفت: «اين ابوحنيفه است.» امام فرمود: آري او را مي‏شناسم. سپس منصور به من‏رو کرد و گفت: «اي ابوحنيفه! مسائل خود را از جعفر بن محمد(ع) بپرس.» من‏سؤال‏هاي خود را مطرح کردم، هر سوالي که از آن حضرت مي‏پرسيدم، او بي‏درنگ پاسخ‏مي‏داد، و ابعاد مساله را بيان مي‏کرد، و مي‏گفت: عقيده شما درباره اين مساله‏چنين است، و به عقيده مردم مدينه چنان است و به عقيده ما چنين مي‏باشد، در بعضي‏از موارد نظر آن حضرت با عقيده من موافق بود و در بعضي موارد با نظر اهل مدينه‏توافق داشت و گاهي با هر دو مخالف بود، و به اين ترتيب به چهل سؤال مطرح شده من‏پاسخ داد، آن گاه ابوحنيفه گفت: «اءليس ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس; مگر نه اين است که دانشمندترين مردم آن کسي است که آگاه‏ترين آنها به اختلاف مردم‏به فتواها و مسائل فقهي باشد.» از حوزه علميه امام صادق(ع) شاگردان برجسته‏اي‏که خود بعدها به عنوان استاد و اسطوانه جهان تشيع به شمار مي‏ آمدند و هرکدام‏ موسس کلاس‏هاي بزرگ علمي، و صاحب تاليفات شدند بروز نمودند مانند هشام بن حکم، جابر بن حيان، زراره بن اعين، ابان بن تغلب، مفضل بن عمر، هشام بن سالم، مؤمن‏ الطاق و…

هشام بن حکم علامه عصر خود بود و تعداد تاليفات او را که بيش‏تر در محور معارف‏ و عقائد به ويژه درباره مساله امامت‏ بود، تا 31 کتاب ذکر نموده‏اند.

جابر بن حيان که او را پدر علم شيمي مي‏خوانند، يکي از شاگردان‏امام صادق(ع)بود که کتابي در هزار صفحه، شامل پانصد رساله در علوم مختلف تاليف نمود.

کوتاه سخن آن که: تاريخ ‏نويس و تحليل‏گر مشهور «ابن خلکان‏» مي‏نويسد:

«جعفر بن محمد (امام صادق) يکي از امامان دوازده گانه بر اساس مذهب شيعه ‏اماميه، از بزرگان خاندان پيامبر(ص) است که به خاطر راستي و درستي رفتار وکردار و گفتارش، او را صادق نامند، فضايل و کمالاتش مشهورتر از آن است که نيازبه توضيح باشد.» سپس به عنوان نمونه يکي از شاگردانش، جابر بن حيان را معرفي‏مي‏کند.

مبارزه امام صادق(ع)
همان گونه که گفتيم امام صادق(ع) دوش به دوش نهضت عظيم‏ علمي و انقلاب فرهنگي، در هر فرصتي به طاغوت زدايي پرداخت، او هرگز تسليم‏ طاغوت‏هاي عصرش نشد، بلکه همواره با آنها در ستيز بود و سرانجام در همين راستا او را شهيد کردند.

آن حضرت گرچه قيام مسلحانه بر ضد طاغوت‏هاي عصرش نکرد، ولي با شمشير زبان و قلم، در هر فرصتي به جنگ آنها رفت و آنها را محکوم کرد و در مورد قيام مسلحانه، به يکي از شاگردانش به نام سدير که در کنار چند عدد گوسفند توقف کرده‏ بودند فرمود: «والله لو کان لي شيعه بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود; سوگندبه خدا اگر شيعيان (راستين) من به اندازه تعداد اين بزغاله‏ها بودند، خانه نشيني ‏برايم روا نبود، و قيام مي‏کردم.» وقتي که سدير آن بزغاله‏ها را شمرد، هفده عددب ودند.

ولایت از دیدگاه امام صادق (ع)
امام صادق(ع) همواره مساله ولايت را مطرح مي‏کرد، و مي‏ فرمود: «ولايت از نماز، روزه، زکات و حج ‏برتر است و دليل آن را چنين ذکر مي‏کرد: «لانها مفتاحهن‏ والوالي هو الدليل عليهن; زيرا ولايت کليد همه آنها است و حاکم و رهبر راهنماي ‏مردم به سوي همه آنها است.»

و گاهي مي‏فرمود: «من مدح سلطانا جائرا و تخفف وتضعضع له طمعا فيه کان قرينه في النار; کسي که سلطان ستمگري را تمجيد کند، و دربرابر او فروتني و کرنش نمايد، تا در کنار او به نوايي برسد، چنين کسي همدم آن ‏سلطان در ميان آتش دوزخ خواهد بود.»

و زماني ديگر از رسول خدا(ص) نقل مي‏کرد که ‏فرمود: «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا؛ علماي دين نمايندگان‏ امين پيامبران هستند تا هنگامي که وارد در دنيا نشده‏اند.»
شخصي از رسول خدا(ص) پرسيد: نشانه ورود آنها در دنيا چيست؟

رسول خدا(ص) فرمود: «اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علي دينکم; پيروي سلطان، هرگاه دانشمندان چنين کنند، براي حفظ دينتان از آنها بپرهيزيد.»

منصور دوانيقي، دومين طاغوت خشن عباسي در ضمن نامه‏‌اي به امام صادق(ع) نوشت:

«چرا مانند ساير مردم به مجلس ما نمي‏‌آيي و جزء اطرافيان ما نمي‏شوي تا از سوي ‏ما بهره‏مند گردي؟!» امام صادق(ع) در پاسخ نوشت: «در نزد ما (از امور مادي) چيزي نيست که براي آن از تو بترسيم، و در نزد تو از نظر معنوي چيزي نيست که به ‏خاطر آن به تو اميدوار گرديم، در نزد تو نه نعمتي وجود دارد که به حضورت بياييم‏ و به خاطر آن به تو تبريک گوييم، و نه تو خود را در بلا و مصيبت مي‏بيني که‏ بياييم و به تو تسليت‏ بگوييم، بنابراين براي چه نزد تو بيايم و در مجلس تو شرکت‏کنم؟» منصور پس از دريافت اين پاسخ کوبنده نوشت: نزد ما بيا و ما را نصيحت کن.

امام صادق(ع) در جواب نوشت: «کسي که دنيا خواه است تو را نصيحت نمي‏ کند (زيرا دنيايش به خطر مي‏افتد) و کسي که آخرت خواه باشد، نزد تو نمي‏آيد.» به اين ترتيب‏ امام صادق(ع) انقلاب سياسي خود را پي‏ريزي مي‏کرد، و مردم را بر ضد حکومت طاغوتيان‏ مي‏شورانيد و از نزديک شدن به آنها برحذر مي‏داشت، و دو موضوع انقلاب فرهنگي وسياسي را در راس مسائل، و از مسائل اصلي قرار داده بود، پيروان راستين او نيزبايد در همين صراط مستقيم که همان صراط مستقيم قرآني است گام بردارند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.