شنبه 26 اکتبر 13 | 18:35

۳سؤالی که درنشست الگوی‌پیشرفت طرح شد

دومین نشست معرفی «اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی» در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و به همت نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه برگزار گردید.


دومین نشست معرفی «اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی» در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و به همت نهاد نمایندگی ولی فقیه در این دانشگاه برگزار گردید.
olgoopishraft1_nahad_kaums
در این نشست سه سؤال اصلی مورد بررسی طرفین قرار گرفت: سؤال اول ارتباط میان سعادت در زندگی فردی و اجتماعی و شاخص هائی مانند عدالت، معنویت و خانواده را موضوع پرسش قرار داده بود. سؤال دوم به کارآمدی توسعه غربی در تحقق این شاخص‌ها اشاره داشت و در سؤال سوم چگونگی تولید الگوی پیشرفت اسلامی مورد دقت قرار گرفت.

در قسمت اول مباحث بعد از مفروض انگاشته شدن نسبت میان سعادت و تحقق شاخص هائی مانند عدالت، معنویت و خانواده، به بررسی اجمالی ناکارآمدی الگوی توسعه غربی در تحقق این شاخص‌ها پرداخته شد. در این نشست، فروپاشی نهاد خانواده در کشورهای توسعه یافته و عدم تحقق عدالت در این کشور‌ها، اصلیترین استدلال، برای ارزیابی ناکارآمدی توسعه غربی -در تحقق این شاخص‌ها -بود.

در قسمت دوم این نشست به «چگونگی تولید الگوی پیشرفت اسلامی» اشاره شد-که بر اساس مفاهیم مطرح در این نقشه راه- تولید الگوی محقق کننده شاخص‌های فوق الذکر به «پردازش موضوعات جهت ساز» وابسته است. در این نشست موضوع جهت ساز «تبیین شاخص‌های هویت اسلامی» به عنوان یکی از موضوعات جهت ساز ۸۱ گانه نقشه راه معرفی شد و به صورت اجمالی توضیحاتی درباره آن ارائه گردید. به عبارت دیگر از جمله لوازم تولید الگوی پیشرفت اسلامی، وجود بحث تفصیلی در مورد این شاخص‌ها در جامعه است. تحقق این موضوع مهم به حفظ جهت گیری اسلامی در جامعه مدد می‌رساند. به عبارت ساده‌تر طرح اجمالی شاخص‌های هویت اسلامی زمینه انحلال این شاخص‌ها در شاخص‌های مدرن را فراهم می‌آورد؛ یکسان انگاری عدالت با «باز توزیع درآمد‌ها» و یکسان انگاری «خانواده هسته‌ای» با «خانواده اسلامی» -در مقام برنامه ریزی-از جمله پیامدهای بحث اجمالی در مورد شاخص‌های هویت اسلامی است. در این نشست در قالب بحث از شاخص مهم «عمق محیط رفق» به تفاوت میان «خانواده هسته‌ای» و «خانواده اسلامی» -به عنوان نمونه‌ای از بحث تفصیلی در حوزه شاخص‌های هویت اسلامی- اشاره گردید.

لازم به ذکر است که طرح تفصیلی موضوعات جهت ساز در فضای دانشگاه نیازمند تاسیس کارگروه الگوی پیشرفت اسلامی در نهادهای علمی و اجرائی است؛ که تشکیل این کارگروه با استقبال نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از اساتید قرار گرفت.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: