یکشنبه 27 اکتبر 13 | 15:43

3 سناریو برای گندم، آرد و نان به دولت

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از پیشنهاد 3 سناریو برای هدفمندی گندم، آرد و نان به دولت خبر داد.


حسن یونس سینکی اظهار داشت: 3 سناریو برای هدفمندی گندم، آرد و نان به دولت داده‌ایم تا در این خصوص دولت تصمیم‌گیری کند.

وی در واکنش به این سؤال که آیا این 3 سناریو به معنای افزایش قیمت نان است گفت: نخیر ما به دنبال هدفمندی گندم، آرد و نان هستیم.

معاون وزیر صنعت گفت: در این 3 سناریو محاسن و معایب هر کدام تشریح داده شده است تا با توجه به وضعیت کشور در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: ما بر یک سناریو برای شرایط فعلی کشور تأکید کرده‌ایم اما تصمیم نهایی را دولت می‌گیرد.

 بیش از 14 ماه است که قیمت نان هیچ تغییری نداشته است و صبح امروز وزیر صنعت هم از ثبات قیمت تحویلی گندم به کارخانجات تا پایان سال خبرداد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: