دوشنبه 28 اکتبر 13 | 10:58

معاون بهداشت سابق مشاور فرهنگستان علوم شد

رئیس فرهنگستان علوم معاون سابق بهداشت وزارت بهداشت را به عنوان مشاور این فرهنگستان منصوب کرد.


درخشانیسید علیرضا مرندی،‌ فاطمه رخشانی را به عنوان مشاور و مسئول ترویج فرهنگ سلامت منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر فاطمه رخشانی

عضو محترم پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

سلام علیکم

با احترام نظر به تجارب و تخصص سرکار عالی و اهمیت نقش مردم در ارتقای سلامت و به منظور تحقق اهداف فرهنگستان علوم پزشکی در زمینه توانمندسازی و ارتقای سواد سلامت گروه های مختلف جامعه بدینوسیله به عنوان مشاور و مسئول ترویج فرهنگ سلامت منصوب می شوید.

انتظار دارد با بهره گیری از نظر صاحب نظران، تعامل با سازمان های مرتبط و بهره گیری از ظرفیت های موجود، نسبت به پالایش، تقویت و ترویج فرهنگ عمومی سلامت در جامعه و نیز نقد سیاست ها و برنامه های در حال اجرا در حوزه سلامت و ارایه پیشنهاد به مراجع و دستگاه های ذیربط اقدام نمایید.

از خداوند متعال توفیق شما در این زمینه را خواهانم.

سید علیرضا مرندی
رئیس فرهنگستان علوم

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: