دوشنبه 28 اکتبر 13 | 11:05

سرپرست وزارت ورزش و جوانان کیست؟

سید مناف هاشمی معاون مالی – اداری وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست فعلی وزارتخانه منصوب شد تا رئیس جمهور گزینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند.


IMG17184029سید رضا صالحی پس از آنکه روز گذشته موفق به کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشد، دیگر نمی تواند به عنوان سرپرست وزارتخانه به فعالیت خود ادامه دهد و براساس قانون تا زمان معرفی گزینه بعدی و رای اعتماد مجلس به وزیر، معاون مالی- اداری وزارت ورزش و جوانان به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب می شود.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است: گزینه بعدی رئیس جمهور باید تا روز چهارشنبه 8 آبان ماه به مجلس معرفی شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: