دوشنبه 28 اکتبر 13 | 11:41
نظرسنجی پایش

کدامیک: «مسکن مهر» یا «سفرهای استانی»

۴۴ درصد از شرکت‌کنندگان نظرسنجی برنامه پایش خواستار ادامه سیاست‌های دولت دهم در زمینه مسکن مهر و سفرهای استانی از سوی دولت جدید شدند.


سوال نظرسنجی برنامه شب گذشته پایش به دولت تدبیر و امید اختصاص داشت.

در این نظرسنجی آمده بود:

به نظر شما دولت جدید کدامیک از این تدابیر دولت سابق را ادامه دهد؟

1- سفرهای استانی 2- مسکن مهر 3- هر دو 4- هیچکدام

در پایان این نظرسنجی که تعداد 469،788 شرکت کننده داشت 205 هزار و 355 نفر (یعنی حدود 44 درصد از شرکت کنندگان) گزینه 3 را انتخاب و اعلام کردند که خواهان ادامه هر دو سیاست دولت دهم یعنی سفرهای استانی و مسکن مهر از سوی دولت جدید هستند. همچنین35،710 نفر (8 درصد گزینه یک)، 92،724 نفر ( 20 درصد) به گزینه دو و 135،987 (29 درصد) به گزینه چهار یعنی هیچکدام رای دادند.

گفتنی است سید شمس الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد که برای دفاع از آمارهای اقتصادی دولت دهم در این برنامه حاضر شده بود به گزینه 3 رای داد.

13920806000023_PhotoL

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: