سه‌شنبه 29 اکتبر 13 | 10:26

«مدیریت با دست خالی» در «فکه»

در این شماره از ماهنامه «فکه» مطالبی با عناوین «وارثان خون»، «روحانیت و روحانیت»، «شما که شهیدید…»، «مدیریت با دست خالی»، «برگشت و خندید»، «خورشید در غبار»، «45 دانه درشت»، «روی خاکریزها»، «ریسمان اتصال»، «جنگی به رنگ معنویت»، «یک حس مشترک»، «پا به پای رزمنده‌ها»، «خاکریزی به نام اسارت»، «نبرد دیگر»، «آتش و ابراهیم»، «سربازی برای همیشه» و «صدام را فروخت» به چشم می‌خورد.


شماره 126 ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی «فکه» منتشر شد.

در این شماره از ماهنامه «فکه» مطالبی با عناوین «وارثان خون»، «روحانیت و روحانیت»، «شما که شهیدید…»، «مدیریت با دست خالی»، «برگشت و خندید»، «خورشید در غبار»، «45 دانه درشت»، «روی خاکریزها»، «ریسمان اتصال»، «جنگی به رنگ معنویت»، «یک حس مشترک»، «پا به پای رزمنده‌ها»، «خاکریزی به نام اسارت»، «نبرد دیگر»، «آتش و ابراهیم»، «سربازی برای همیشه» و «صدام را فروخت» به چشم می‌خورد.

73-69

همچنین «در نیمه راه شهادت»، «آخرین حلقه»، «فرمانده کیست»، «نقش ماندگار»، «رفیق پدر»، «اشک و نماز»، «دیگر حجابی نبود…»، «بی‌نشان»، «فرماندهی قلب‌ها»، «یک شب شناسایی»، «در آغوش شهادت»، «جای شما خالی»، «شهید فاطمیه»، «بیکران»، «پسرم را با قرآن عوض کردم؟»، «مرا دشمن شاد نکنید» و «پروردگار عاشقان» از دیگر عناوین ماهنامه «فکه» هستند.

علاوه بر این، مطالبی با عناوین «شیخ کمال فرانسوی»، «وقتی شهیدی تو را صدا می‌کند»، «عمامه فرمانده»، «سعادت بزرگ»، «گویاترین عروج»، «برسجاده اخلاص»، «گلواژه‌های شکفته در هوای روحانیون شهید» و «جنگی که بود، راهی که هست» در این شماره به چشم می‌خورند.

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: