سه‌شنبه 29 اکتبر 13 | 15:15

کلاه آمریکایی‌ها بر سر محمدرضا پهلوی

من مطلع بودم که یک تلفن قرمز هم در سفارت امریکا است و هر ده شماره را استراغ سمع می کند امریکایی ها بی خود به موضوعی تا این حد علاقه مند نمی شوند مگر اینکه از آن نفع کامل ببرند پس کلیه مکالمات تلفن های قرمز در سفارت امریکا روی نوار ضبط می شد و امریکا بر کلیه مسائل درجه اول مملکتی نظارت می کرد.


در کتاب خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست ، یکی از نزدیکترین افراد به محمدرضا پهلوی آمده است : « و اما از این همه بالاتر استراغ سمع مکالمات خصوصی محمدرضا و مقامات عالی رتبه توسط سیا جریان از این قرار بود که سفارت امریکا (سفیر و رئیس سیا سفارت) یادم نیست به اطلاع محمدرضا رساند که تلفن های که استفاده می کنید مطمئن نیستند و امکان استراق سمع خیلی زیاد است و پیشنهاد کردند که یک کابل ده شماره ای بکشند که از مراکز تلفن خودکار عبور نکند بلکه مستقیما به محل های موردنظر وصل شود. محمدرضا موافقت کرد و امریکایی ها تلفن ها را کشیدند که به تلفن قرمز معروف شد در کنار هر دستگاه لیست مقاماتی که از این تلفن استفاده می کردند و شماره آنها قرار داشت.

IMAGE635185533664666662

دستگاه‌های استراق سمع آمریکایی در نشست خبری کمیته دانشجویی ستاد برگزاری مراسم 13 آبان

مقاماتی که از تلفن قرمز استفاده می کردند عبارت بودند از محمدرضا وزیر دربار، نخست وزیر، فرمانده گارد، رئیس ستاد ارتش، رئیس اداره دوم ارتش، رئیس ساواک، فرمانده ژاندارمری، رئیس شهربانی و رئیس دفتر ویژه اطلاعات (من).

من مطلع بودم که یک تلفن قرمز هم در سفارت امریکا است و هر ده شماره را استراغ سمع می کند امریکایی ها بی خود به موضوعی تا این حد علاقه مند نمی شوند مگر اینکه از آن نفع کامل ببرند پس کلیه مکالمات تلفن های قرمز در سفارت امریکا روی نوار ضبط می شد و امریکا بر کلیه مسائل درجه اول مملکتی نظارت می کرد.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: