چهارشنبه 30 اکتبر 13 | 07:42

بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد

رئیس جمهوری سوریه برای جرایمی که قبل از امروز یعنی هفتم آبان ماه رخ داده است عفو عمومی صادر کرد.


بشار اسدرئیس جمهوری سوریه برای جرایمی که قبل از امروز یعنی هفتم آبان ماه رخ داده است عفو عمومی صادر کرد.

شبکه روسیاالیوم گزارش داد: بشار اسد رئیس جمهوری سوریه فرمان عفو عمومی برای جرایمی که تا قبل از 29 اکتبر 2013 (امروز) صورت گرفته است را صادر کرد.

این عفو عمومی همچنین کسانی را که مشمول قوانین فرار از خدمت زیر پرچم (خدمت سربازی صادره سال 2007) می شود به این شرط که فراریان در داخل کشور ظرف مدت سی روز و فراریان به خارج از کشور ظرف مدت نود روز خود را برای خدمت معرفی کنند.

این فرمان عفو شامل فراریان از خدمت که دستگاه قضایی در تعقیب آنان است ، نمی شود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: