شنبه 02 نوامبر 13 | 14:31

جنتی: شکایت از «آرگو» ارزش پیگیری ندارد

وزیر ارشاد درباره سرانجام شکایت ایران از فیلم ضدایرانی آرگو گفت: شکایت از فیلم آرگو ارزش پیگیری ندارد.


علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و وزیر اوقاف سوریه در پاسخ به سئوالی که درباره سرانجام شکایت ایران از فیلم آرگو و و استخدام وکیل فرانسوی در این رابطه عنوان کرد: این ماجرا ارزش پیگیری ندارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: