یکشنبه 03 نوامبر 13 | 10:57

تغییرات دیگر در شهرداری تهران

شنیده شده بزودی در سایر معاونت ها و مدیریت های شهرداری تهران تغییراتی صورت می گیرد.


محمد‌باقر قالیباف شهردار تهران، امروز تعدادی از شهرداران مناطق را تغییر می‌دهد.

نثاری قائم مقام شهرداری منطقه 18 شهردار منطقه 19 می شود. پیش از این فتح اللهی شهردار منطقه 19 بود.

همچنین فرهادی قائم مقام شهرداری منطقه12شهردار منطقه 14 می شود.

بر اساس این گزارش، جاوید معاون شهرسازی شهرداری تهران ، شهردار منطقه 4 شد.

شنیده شده بزودی در سایر معاونت ها و مدیریت های شهرداری تهران تغییراتی صورت می گیرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: