یکشنبه 03 نوامبر 13 | 12:42

اعطای جایزه «شهید علیمحمدی» به رساله‌های برتر

چهارمین دوره اعطای جایزه شهید علیمحمدی به رساله های برتر دکتری فیزیک در ایران از سوی پژوهشگاه دانش های بنیادی با همکاری انجمن فیزیک ایران برگزار می شود.


پژوهشگاه دانش های بنیادی با همکاری انجمن فیزیک ایران از سال 1390 به رساله های برتر دکتری فیزیک که در داخل کشور تهیه شده باشند جایزه ای به نام «جایزه علیمحمدی» اعطا می کند.

این جایزه به پاس خدمات علمی و دانشگاهی شهید دکتر مسعود علیمحمدی استاد فقید دانشگاه تهران و اولین دانش آموخته دکتری فیزیک داخل کشور از جمله نقش موثرش در زیرساخت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی و تلاش های وی برای برپایی تحصیلات تکمیلی در ایران، به نام او نامگذاری شده است.

این جایزه در سال 1393 به رساله های دکتری که در سال های 1390 تا 1392 مرحله دفاع را گذرانده باشند، اعطا خواهد شد.

برای ورود به مرحله داوری، لازم است کارهای پژوهشی انجام شده در دوره دکتری و رساله حاصل از آن، به تشخیص حداقل سه عضو هیات علمی، استادیار به بالا، که استاد راهنمای رساله دکتری نیز یکی از آنان است، به عنوان «رساله ممتاز» شناخته شده باشد.

نامزدی هر شرکت کننده باید کتبا توسط استاد راهنما با ذکر دلایل، مستندات، مقالات مستخرج از پایان نامه و اطلاعات مربوط به متقاضی تا تاریخ 15 فروردین ماه سال 93 به دفتر معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه دانش های بنیادی ارسال شود.

در این نامه لازم است نام و نشانی حداقل دو عضو هیات علمی دیگر که می توانند موید نامزدی رساله مربوطه باشند، ذکر شود.

کمیته داوران پس از بررسی مدارک ارسالی و استفاده از نظرات مشاوران علمی، رساله های برتر را انتخاب خواهد کرد. جایزه در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین کنفرانس بهاره فیزیک پژوهشگاه اعطا خواهد شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: