یکشنبه 03 نوامبر 13 | 14:47

ایزدی سرپرست سازمان هدفمندسازی شد

اکبر ایزدی به سرپرستی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منصوب شد.


با حکم محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اکبر ایزدی سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شد.

این سازمان که سال ۸۹ زیر نظر ریاست جمهوری تاسیس شد اکنون زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی قرار دارد.

حمید عسگری مدیرعامل قبلی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به وزارت دفاع منتقل شده است.

اکبر ایزدی سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قبلا در این سازمان معاون معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی بوده است.

وی همچنین پیش از آن مدیرکل بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و پیش از آن نیز مدیرکل بودجه وزارت رفاه سابق بوده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: