چهارشنبه 06 نوامبر 13 | 17:43

جهیزیه‌ای هدیه به سه ساله سیدالشهدآء

همت کنید بتوانیم جهیزیه ای برای این عروس خانم که سه سال عقد کرده مانده تهیه کنیم و آن را به نام مبارک سه ساله حضرت سیدالشهدآء علیه السلام به این خانواده هدیه کنیم.


این شرح حال مختصر برای تهیه یک جهیزیه است.

پدر عروس پیرمردی حدودا هشتاد ساله است که با داشتن ۵سال حق بیمه بازنشسته شده و حدود ۲۳۰ هزار تومان حقوق می گیرد که می توانید یارانه ۶ نفر را هم به آن اضافه کنید که جمعا می شود حدود پانصد هزار تومان.

۵ فرزند دارد که یکی از آنها(پسربزرگ خانواده که ۲۰سال دارد) نیز ناتوان ذهنی است. مادر هم دیسک کمر دارد و توانایی کار کردن ندارد.

۲سال قبل با زحمت فراوان و استقراض از آشنایان دختر اول را به خانه بخت می فرستند اما برای دختر دومشان-که ۲۵شهریور۱۳۸۹ عقد کرده- نتوانسته اند کاری کنند.

همت کنید بتوانیم جهیزیه ای برای این عروس خانم که سه سال عقد کرده مانده تهیه کنیم و آن را به نام مبارک سه ساله حضرت سیدالشهدآء علیه السلام به این خانواده هدیه کنیم.

شماره کارت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: