شنبه 09 نوامبر 13 | 11:13

اشعار و نغمه‌های فراموش شده مداحی

برخی مداحان اشعار و نغمه های اصیل را فراموش کرده اند و برخی مسائل را با این کار زیر سوال می برند.


در چندسال اخیر و با ورود برخی سبک های مداحی ، تغییرات زیادی دراین حوزه صورت پذیرفت که برخی مناسب ومفید بوده وبرخی دیگر ماهیت مداحی ومعنویت آن را به زیر سوال برده است.

این تغییر ماهیت در سال های اخیر مورد انتقاد بسیاری از مداحان قدیمی بوده و ماجرای نوآوری و خلاقیت در مداحی آن چنان افسارگسیخته پیش رفت که علاوه بر جامعه ی مداحان، انتقاد مقام معظم رهبری را نیز در پی داشت.

در این دوره، وظیفه ی سنگینی بر دوش مداحان باسابقه و اصیل حس می شود.

خودسازی اولین گام موردنیاز در این راه

محمدرضا باباربیع که از از اساتید باسابقه موسیقی اصیل ایرانی و مداح اهل بیت(ع) است، دراین باره گفت: مداحی یک افتخار بزرگ است که خداوند وقتی به یک نفر عطا می کند، باید قدردان باشد و به منظور حفظ ارزش های آن سعی درتقویت اندیشه وبهبود اعمال خود نماید.

وی گفت: در درجه اول وقتی شخصی تصمیم به مداحی اهل بیت (ع) می نماید،باید سعی کند تا برخی آلودگی هامانند ریا،حسادت وخودبینی را از خود دور نماید و برای قدم گذاشتن در مسیر صداقت،اخلاص وتقویت شعور حسینی همت ورزد. مداحان الگوی مردم به ویژه جوانان هستند وافراد ازآن ها توقع اخلاق ورفتاراسلامی دارند.

انتخاب شعر وآهنگ خوب مطالبه رهبری از مداحان است

این مدرس مداحی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری همواره از مداحان انتخاب شعر وآهنگ مناسب ویادگیری موسیقی مذهبی واصیل را مطالبه می نمایند،باید بگوییم که انتخاب شعر یکی از فاکتورهای اصلی می باشد که یک شعر باید دارای قالب، مفهوم ومحتوای مناسب باشد.اما امروزه متاسفانه به این مهم توجه کمتری می شود وبرخی مداحان به ویژه جوانان از برخی شعرهای بی محتوا وسطحی وبدون قالب مناسب استفاده می نمایند.

البته ما مخالف تنوع ونوآوری نیستیم اما بهتر است به طور مثال وقتی شعرهای محاوره ای نیز استفاده می گردد، دارای مفهوم خوب باشد وبه اهل بیت (ع) بی حرمتی نشود و شان ومنزلت آنان حفظ گردد. همانطور که بضی از افراد در برخی مواقع از اشعار جدید اما دارای این ویژگی های ذکرشده استفاده می نمایند وبنده نیز از این قائده مستثنا نیستم. از شعرایی که دارای این ویژگی ها می باشند می توان به عمان،شکیب،صغیراصفهانی،محتشم کاشانی،فواد کرمانی و… اشاره نمود وهمچنین دربین شعرایی که درقید حیات هستند می توان به غلامرضا سازگار،حبیب الله چایچیان(متخلص به حسان)، مشفق کاشانی،مویدو… اشاره نمود. البته از شاعران جوان نیز نمی توان غافل بود که برخی از آن ها نیز دارای اشعار وزین و بامحتوا می باشند. اما در مجموع می توان گفت که انتخاب اشعار خوب واصیل دربین برخی مداحان حتی به نام،فراموش شده است.

استفاده از آهنگ های غربی وزننده یکی از آفات مداحی

محمدرضا باباربیع گفت: انتخاب آهنگ خوب از وظایف یک مداح است که نیازمند فراگیری از اساتید اهل فن می باشد که متاسفانه امروزه جوانان ما کمتر به سراغ یادگیری موسیقی اصیل ومذهبی می روندو بیشتر به دنبال تقلید می باشند و تصور می کنند با خواندن نوحه های سایر مداحان که برخی از آنان نیز خود اصول فنی را رعایت نمی کنند، به موفقیت دست می یابند.

شاید برخی افراد این نظر را داشته باشند که امروزه دیگر تاریخ مصرف خواندن سبک قدیم واصیل به پایان رسیده است اما در برخی مواقع مشاهده می کنیم که وقتی از این سبک واصول استفاده می شود، مردم از آن استقبال می نمایند وعلاقه مند می شوند. اگر بخواهیم به نغمات مناسب ودرخور مداحی اشاره کنیم باید بگوییم که به طور کلی همه مقام های موسیقی اصیل ما می تواند مورد استفاده قرار گیرد، که البته در مورد شهادت ها وایام سوگواری محرم از مقام های شور، دشتی وهمایون که حالت حزن واندوه و چهارگاه که ترکیبی از حماسه وحزن را داراست،بیشتر مورداستفاده قرار می گیردو تعزیه های مانیز از دیرباز دارای این ویژگی ها بوده است.اما متاسفانه در سال های اخیر استفاده از آهنگ های نامناسب وزننده وبه دور از منزلت معصومین(ع) رایج گردیده است.

نقش بسیار مهم رسانه ملی در استقبال وپذیرش مردم نسبت به سبک های مداحی

وی خاطرنشان کرد: امروزه تغییر در انتخاب های مردم برای گوش دادن به مولودی ها ونوحه ها را می توان تاحدود زیادی متوجه رسانه ها دانست که دربین آن ها رسانه ملی نسبت به دیگر رسانه ها تاثیرگذارتر می باشد واین را میتوان به طور واضح درک نمود ومردم به ویژه جوانان ونوجوانان ما وام دار شیوه ترویج آن ها هستند.به طور مثال وقتی نوحه ومولودی بامحتوا وبرمبنای اصول ذکرشده از رسانه ملی پخش شود، ذهن افراد به تدریج به این سمت وسو حرکت می کند و اندیشه آنان از پذیرش شیوه های نادرست فاصله می گیرد.

فراگیری نزد اساتید یکی دیگر از نیازهای مداحان است

محمدرضا باباربیع گفت: افراد به ویژه جوانانی که قصد قدم گذاشتن در این مسیر باعزت را دارند،باید نزد اساتیدی که به چگونگی روضه خوانی،مرثیه خوانی،نوحه خوانی ومولودی خوانی اشراف کامل دارند وبرمبنای موسیقی مذهبی واصیل،تدریس می نمایند، تلمذ کنند.وی به شیوه تدریس خود در مداحی اشاره نمود وگفت: اولین موردی که بنده به شاگردان خود توصیه می کنم، رعایت رفتار واخلاق اسلامی واحترام به پیشکسوت هاست وآن را اساسی می دانم و مداحی را در قالب موسیقی اسلامی همراه باآموزش شیوه های روضه خوانی،مرثیه،نوحه خوانی ومولودی خوانی همراه با اشعار متفاوت ومتناسب تدریس می کنم واکثراتحریرهای اضافی راحذف می نمایم وافراد جهت یادگیری وتکرار،آن را ضبط می کنند.

مقام والای معومین (ع) نباید در مداحی های ما به ویژه به هنگام نوحه خوانی وروضه خوانی خدشه دار گردد و ما به عنوان یک مسلمان که تحت عنوان مداح فعالیت می کنیم،درقبال آن مسئولیم. متاسفانه بارها مشاهده شده است که برخی از مداحان برای جلب توجه وگرم کردن بیشتر مجلس،واژه ها وتعابیر نامناسبی به کار می برند ودربرخی مواردسخنان فاقد منبع معتبر ذکر میکنند.

و این باعث بی حرمتی می شود که حتی می توان گاهی اوقات این مشکل را در رسانه ملی ملاحظه کرد.وی به نام برخی مداحان پیشکسوت دراستان اصفهان اشاره کرد که می توان از جامی،اشتری ومرحوم سعیدمنش نام برد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولین امر به ویژه رسانه های ملی به ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ها وشیوه های صحیح مداحی معصومین(ع) بپردازند و با تاثیرهای مثبت در اندیشه ها وانتخاب مردم، نقش آفرینی مناسبی داشته باشند.

گفتنی است محمدرضا باباربیع از اساتید موسیقی اصیل ایرانی ومداحی است وبیش از35 سال است که در این عرصه فعالیت حرفه ای دارد. او اولین فعالیت رسانه ای خودرا درسال 68 بارادیو اصفهان برای مناجات خوانی ماه رمضان آغاز نمود وتا به امروز در صداوسیمای مراکز اصفهان وفارس دربرنامه های مختلف فرهنگی،هنری ومذهبی ،اجراهای متعددی داشته است وآلبوم شوق دیداررادرسال نوآوری وشکوفایی باایجاد نوآوری هایی همراه بانوازندگان سازمان صداوسیماوارکسترملی شروع ومدتی بعدمنتشر نمود.

همچنین وی سابقه 17سال مداحی درهیئت حضرت رقیه(س) شهرضاو3سال درچندهیات مذهبی شیراز راداراست وبه گفته خود، در هیات کاروان حسینی شهرضا که یک نوع عزاداری منحصر به فرد درایران را انجام می دهد وترکیبی ازاجرای تعذیه ومداحی راشامل می شود،امسال حضورخواهد داشت.

برچسب‌ها: ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: